header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Centrale Commissie Bouwnijverheid, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Centrale Commissie Bouwnijverheid, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • CCB Nijmegen

Bestaansperiode: 1961 - 1973
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Centrale Commissie Bouwnijverheid (CCB) was een overlegorgaan tussen de bouwbonden van de drie grote Nederlandse vakcentrales: het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) en Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). In 1973 besloten de bouwbonden van het NVV en het NKV met elkaar samen te werken binnen een federatie. De CCB was daarmee, in hun ogen, overbodig geworden, en hieven zij daarom op, ook al sloot de bouwbond van het CNV zich niet bij de federatie aan.

Geschiedenis

Een Nijmeegse afdeling van de CCB was in 1961, en vermoedelijk al daarvoor, actief. In 1973 verdween zij ten gevolge van de federatievorming tussen de Bouwbond NVV en de Bouw- en Houtbond NKV.

Taken en activiteiten

De commissie kwam periodiek bijeen en was bedoeld het beleid van de Nijmeegse afdelingen het NVV, het NKV en het CNV op elkaar af te stemmen en onderling kwesties te bespreken en af te handelen.

Organisatie

De afdeling was geen zelfstandige organisatie, maar een plaatselijke commissie samengesteld uit leden afgevaardigd door de besturen van de Nijmeegse bouwbonden van het NVV, het NKV en het CNV, die maandelijks bijeenkwamen.

Locatie

1961-1979: Nijmegen

Bronnen

  • M. Alofs, Steen voor steen. Geïllustreerde geschiedenis van de vooroorlogse bouw- en houtbonden in Nijmegen, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden