header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Centrum voor Plaatselijk Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Centrum voor Plaatselijk Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen
Andere naam (namen):
  • De Dwarsstraat

Bestaansperiode: 1980 - 1983
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1960 werd de Stichting Vormingscentrum Pro Mundi Vita opgericht (inv.nr. 1, brief sept. 1967), met als doel vormingswerk voor volwassenen te verrichten op christelijke grondslag. In 1969 werden de statuten opnieuw vastgesteld; de doelstelling bleef hetzelfde (inv.nr. 29). Tot verwezenlijking van dit doel organiseerde de stichting bijeenkomsten, cursussen, weekends en reizen. Verder ondernam de stichting allerlei andere activiteiten, die voor bovengenoemd doel nuttig konden zijn.
In 1976 werd de Stichting Pro Mundi Vita geplitst in twee secties: het Emancipatorisch Vormingswerk en het Anticipatorisch Vormingswerk. Over de structuur en (on)afhankelijkheid werd nog veel geschreven en gesproken. De naam voor de sectie Emancipatorisch Vormingswerk wordt tijdelijk: Plaatselijk Vormings- en Ontwikkelingswerk Nijmegen i.o. Deze sectie stelde zich ten doel: het uitvoeren van vormings- en ontwikkelingswerk met Nijmeegse volwassenen, in relatie tot hun woon-, werk- en leefsituatie; voornamelijk met degenen die een educatieve of andere achterstand hebben. Voorbeelden zijn: het Werklozenproject, project Pensioen in zicht, Wijkwerk, Werken met vrouwen, Ons Erf (alleenstaanden).

Geschiedenis

Op 1 oktober 1980 werd de sectie geheel afgescheiden van de Stichting Pro Mundi Vita en ondergebracht in een zelfstandige stichting, de Stichting Plaatselijk Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Volwassenen Nijmegen, gevestigd op Guyotstraat 11. Als 'roepnaam' wordt gekozen voor De Dwarsstraat. Eind 1982 besloot de gemeenteraad van de Gemeente Nijmegen te stoppen met de subsidiëring van de stichting. Per 1 januari 1983 werd De Dwarsstraat opgeheven.

Taken en activiteiten

Het uitvoeren van vormings- en ontwikkelingswerk met Nijmeegse volwassenen, in relatie tot hun woon-, werk- en leefsituatie; voornamelijk met degenen die een educatieve of andere achterstand hebben.

Locatie

-:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door T. de Mol. (1983)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden