header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Christelijke Middenstandsvereniging Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Christelijke Middenstandsvereniging Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Christelijke Middenstandsbond, afdeling Nijmegen (1953)

Bestaansperiode: 1953 - 1969
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Al in het eerste kwart van de twintigste eeuw waren er een katholieke en een algemene vereniging voor middenstanders, respectievelijk de Nijmeegse RK Middenstandsvereniging en de Nijmeegse Handelsvereniging. In elk geval in de jaren 1938-1942 bestond er ook een Nijmeegse afdeling van de Christelijke Middenstandsbond.

Geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog probeerden enkele leden deze Nijmeegse afdeling nieuw leven in te blazen. De bond mikte op minstens 50 leden, te verwerven onder de 210 protestantse zaken in de stad, waaronder industriële bedrijven – de leiding van de belangrijkste industrieën in Nijmegen was immers in protestantse handen, constateerden zij. Op een op 24 april 1953 gehouden vergadering werd besloten tot heroprichting van de afdeling Nijmegen. Begin 1954 wijzigde de naam ‘bond’ in ‘vereniging’. De afdeling hield vergaderingen in hotels en restaurants in de stad.

Binnen enkele jaren had de afdeling haar gewenste ledental bereikt. Telde zij 35 leden aan het eind van het eerste jaar, eind 1956 waren het er al 60, daarna daalde het aantal licht. Voor haar leden gaf de vereniging vanaf najaar 1958 het blad ‘De Middenstander’ uit.

Midden jaren zestig bezon de vereniging zich op haar bestaan: waren middenstandsverenigingen op levensbeschouwelijke grond nog wel van deze tijd, vroeg men zich af. Per 1 januari 1970 – de vereniging had toen minder dan veertig leden – fuseerde de Christelijke Middenstandsvereniging Nijmegen, zo is af te leiden uit een aantekening in het archief. Met welke organisatie zij fuseerde – met een andere plaatselijke middenstandsvereniging, of met een andere afdeling van de CMV – is niet bekend.

Taken en activiteiten

Doel van de vereniging was ‘de erkenning, verbreiding en toepassing van de Christelijke beginselen, zoals die in Gods Woord geopenbaard zijn op maatschappelijk terrein te bevorderen’. De vereniging wenste ‘de zedelijke en stoffelijke belangen van hare leden en hunne ondergeschikten te behartigen.

Organisatie

Het bestuur bestond uit een voorzitter en ten minste zes leden, onder wie een secretaris en een penningmeester.

Locatie

1953-1969:Nijmegen

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden