Christelijke Middenstandsvereniging Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Christelijke Middenstandsvereniging Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Christelijke Middenstandsbond, afdeling Nijmegen (1953)| * Andere naam::Christelijke Middenstandsbond, afdeling Nijmegen (1953)|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1953 - Eindjaar::1969
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Vereniging
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126487498%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126487498%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126487498%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Al in het eerste kwart van de twintigste eeuw waren er een katholieke en een algemene vereniging voor middenstanders, respectievelijk de Nijmeegse RK Middenstandsvereniging en de Nijmeegse Handelsvereniging. In elk geval in de jaren 1938-1942 bestond er ook een Nijmeegse afdeling van de Christelijke Middenstandsbond.|

Algemene context

Al in het eerste kwart van de twintigste eeuw waren er een katholieke en een algemene vereniging voor middenstanders, respectievelijk de Nijmeegse RK Middenstandsvereniging en de Nijmeegse Handelsvereniging. In elk geval in de jaren 1938-1942 bestond er ook een Nijmeegse afdeling van de Christelijke Middenstandsbond. |}}

{{#if: Na de Tweede Wereldoorlog probeerden enkele leden deze Nijmeegse afdeling nieuw leven in te blazen. De bond mikte op minstens 50 leden, te verwerven onder de 210 protestantse zaken in de stad, waaronder industriële bedrijven – de leiding van de belangrijkste industrieën in Nijmegen was immers in protestantse handen, constateerden zij. Op een op 24 april 1953 gehouden vergadering werd besloten tot heroprichting van de afdeling Nijmegen. Begin 1954 wijzigde de naam ‘bond’ in ‘vereniging’. De afdeling hield vergaderingen in hotels en restaurants in de stad.

Binnen enkele jaren had de afdeling haar gewenste ledental bereikt. Telde zij 35 leden aan het eind van het eerste jaar, eind 1956 waren het er al 60, daarna daalde het aantal licht. Voor haar leden gaf de vereniging vanaf najaar 1958 het blad ‘De Middenstander’ uit.

Midden jaren zestig bezon de vereniging zich op haar bestaan: waren middenstandsverenigingen op levensbeschouwelijke grond nog wel van deze tijd, vroeg men zich af. Per 1 januari 1970 – de vereniging had toen minder dan veertig leden – fuseerde de Christelijke Middenstandsvereniging Nijmegen, zo is af te leiden uit een aantekening in het archief. Met welke organisatie zij fuseerde – met een andere plaatselijke middenstandsvereniging, of met een andere afdeling van de CMV – is niet bekend.|

Geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog probeerden enkele leden deze Nijmeegse afdeling nieuw leven in te blazen. De bond mikte op minstens 50 leden, te verwerven onder de 210 protestantse zaken in de stad, waaronder industriële bedrijven – de leiding van de belangrijkste industrieën in Nijmegen was immers in protestantse handen, constateerden zij. Op een op 24 april 1953 gehouden vergadering werd besloten tot heroprichting van de afdeling Nijmegen. Begin 1954 wijzigde de naam ‘bond’ in ‘vereniging’. De afdeling hield vergaderingen in hotels en restaurants in de stad.

Binnen enkele jaren had de afdeling haar gewenste ledental bereikt. Telde zij 35 leden aan het eind van het eerste jaar, eind 1956 waren het er al 60, daarna daalde het aantal licht. Voor haar leden gaf de vereniging vanaf najaar 1958 het blad ‘De Middenstander’ uit.

Midden jaren zestig bezon de vereniging zich op haar bestaan: waren middenstandsverenigingen op levensbeschouwelijke grond nog wel van deze tijd, vroeg men zich af. Per 1 januari 1970 – de vereniging had toen minder dan veertig leden – fuseerde de Christelijke Middenstandsvereniging Nijmegen, zo is af te leiden uit een aantekening in het archief. Met welke organisatie zij fuseerde – met een andere plaatselijke middenstandsvereniging, of met een andere afdeling van de CMV – is niet bekend. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Doel van de vereniging was ‘de erkenning, verbreiding en toepassing van de Christelijke beginselen, zoals die in Gods Woord geopenbaard zijn op maatschappelijk terrein te bevorderen’. De vereniging wenste ‘de zedelijke en stoffelijke belangen van hare leden en hunne ondergeschikten te behartigen.|

Taken en activiteiten

Doel van de vereniging was ‘de erkenning, verbreiding en toepassing van de Christelijke beginselen, zoals die in Gods Woord geopenbaard zijn op maatschappelijk terrein te bevorderen’. De vereniging wenste ‘de zedelijke en stoffelijke belangen van hare leden en hunne ondergeschikten te behartigen. |}}

{{#if: Het bestuur bestond uit een voorzitter en ten minste zes leden, onder wie een secretaris en een penningmeester.|

Organisatie

Het bestuur bestond uit een voorzitter en ten minste zes leden, onder wie een secretaris en een penningmeester. |}}

{{#if: {{#if:1953-1969|locatie periode::1953-1969:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1953-1969|locatie periode::1953-1969:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Na de Tweede Wereldoorlog probeerden enkele leden deze Nijmeegse afdeling nieuw leven in te blazen. De bond mikte op minstens 50 leden, te verwerven onder de 210 protestantse zaken in de stad, waaronder industriële bedrijven – de leiding van de belangrijkste industrieën in Nijmegen was immers in protestantse handen, constateerden zij. Op een op 24 april 1953 gehouden vergadering werd besloten tot heroprichting van de afdeling Nijmegen. Begin 1954 wijzigde de naam ‘bond’ in ‘vereniging’. De afdeling hield vergaderingen in hotels en restaurants in de stad.

Binnen enkele jaren had de afdeling haar gewenste ledental bereikt. Telde zij 35 leden aan het eind van het eerste jaar, eind 1956 waren het er al 60, daarna daalde het aantal licht. Voor haar leden gaf de vereniging vanaf najaar 1958 het blad ‘De Middenstander’ uit.

Midden jaren zestig bezon de vereniging zich op haar bestaan: waren middenstandsverenigingen op levensbeschouwelijke grond nog wel van deze tijd, vroeg men zich af. Per 1 januari 1970 – de vereniging had toen minder dan veertig leden – fuseerde de Christelijke Middenstandsvereniging Nijmegen, zo is af te leiden uit een aantekening in het archief. Met welke organisatie zij fuseerde – met een andere plaatselijke middenstandsvereniging, of met een andere afdeling van de CMV – is niet bekend.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Na de Tweede Wereldoorlog probeerden enkele leden deze Nijmeegse afdeling nieuw leven in te blazen. De bond mikte op minstens 50 leden, te verwerven onder de 210 protestantse zaken in de stad, waaronder industriële bedrijven – de leiding van de belangrijkste industrieën in Nijmegen was immers in protestantse handen, constateerden zij. Op een op 24 april 1953 gehouden vergadering werd besloten tot heroprichting van de afdeling Nijmegen. Begin 1954 wijzigde de naam ‘bond’ in ‘vereniging’. De afdeling hield vergaderingen in hotels en restaurants in de stad.

Binnen enkele jaren had de afdeling haar gewenste ledental bereikt. Telde zij 35 leden aan het eind van het eerste jaar, eind 1956 waren het er al 60, daarna daalde het aantal licht. Voor haar leden gaf de vereniging vanaf najaar 1958 het blad ‘De Middenstander’ uit.

Midden jaren zestig bezon de vereniging zich op haar bestaan: waren middenstandsverenigingen op levensbeschouwelijke grond nog wel van deze tijd, vroeg men zich af. Per 1 januari 1970 – de vereniging had toen minder dan veertig leden – fuseerde de Christelijke Middenstandsvereniging Nijmegen, zo is af te leiden uit een aantekening in het archief. Met welke organisatie zij fuseerde – met een andere plaatselijke middenstandsvereniging, of met een andere afdeling van de CMV – is niet bekend.|

Verantwoording

{{#if: |Inleiding van de toegang op het archief door .|}} {{#if:|()|}}

|}}


{{#if: 12.3 Handel en winkels| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:187| |}}