header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Christelijke Scholengemeenschap De Klokkenberg (ULO)

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Startpagina Voortgezet onderwijs
Algemene gegevens
Naam : Christelijke Scholengemeenschap De Klokkenberg (ULO)
Andere naam (namen):
  • Klokkenberg-ULO
  • Klokkenberg-Mavo

Bestaansperiode: 1925 - 1976
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief

Vindplaats archief:

Het archief van deze organisatie is nog niet ondergebracht in het Regionaal Archief Nijmegen

Geschiedenis

In 1843 werd de eerste christelijke lagere school opgericht in Nijmegen: de bijzondere school der 1e klasse op den Klokkenberg. Enkele jaren later (1846) werd daar een kwekelingenklas aan toegevoegd, die uitgroeide tot een kweekschool – tot 1924 normaalschool geheten, na 1969 pedagogische academie of pabo. De kweekschool kreeg al gauw landelijke bekendheid in protestants-christelijke kringen. Op de lagere school werden al in de 19de eeuw ook vakken in meer uitgebreid lager onderwijs gegeven. Hieruit ontstond in 1925 een zelfstandige (m)ulo school. Tot 1951 waren lagere school, ulo en kweekschool gevestigd in een scholencomplex op de Klokkenberg. De ulo verhuisde in dat jaar naar de Hugo de Grootstraat, de kweekschool verhuisde in 1964 naar de Ubbergseveldweg maar werd in 1988 opgeheven. Basisschool de Klokkenberg betrok in 1971 nieuwbouw aan de Ubbergseveldweg. In 1965 vonden onderhandelingen plaats, gericht op een fusie van de ulo/mavo met het Nijmeegs Lyceum. Deze beoogde fusie mislukte en in 1968 ging de Klokkenberg als zelfstandige mavo verder. In 1969 werd een dependance gevestigd in Dukenburg (Meijhorst). Aan deze dependance verbond zich in 1976 een lbo- (lager beroepsonderwijs) richting. De mavo Hugo de Grootstraat verhuisde in 1978 ook naar Dukenburg.

Organisatie

Zie het artikel over het Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg.

Locatie

1925-1951:Nijmegen Klokkenberg 12 locatie in googlemaps

1951-1978:Nijmegen Hugo de Grootstraat 43 locatie in googlemaps

1969-1976:Nijmegen Meijhorst 1312 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Campmans-Kuijpers, R., M. Spaak- van Bruggen, C. Verhegghen- Seljee (red.), Van Klokkenberg naar Kopseweg: 150 jaar Klokkenberg Nijmegen 1844-1994, Nijmegen, 1994.
  • Verweij, H.E., Inventaris van de archieven van de Vereniging Christelijke Normaalschool op de Klokkenberg (1843-1979), later de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg (1979-1981) te Nijmegen, 1843-1981, Nijmegen, 1990.
  • Archief 243: Bestuur van de Stichting Christelijke School op de Klokkenberg Nijmegen 1843-1988.
  • Archief 1090: Directeur van de Christelijke Kweekschool en HAVO-top op de Klokkenberg Nijmegen.
  • Archief 1091: Hoofd van de Christelijke Lagere School en de Christelijke School voor Uitgebreid lager Onderwijs (ULO) op de Klokkenberg te Nijmegen 1844-1963.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Willem Poelhekke. (2017)


KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden