header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Collegium Studiosorum Noviomagensium Telemachus

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Collegium Studiosorum Noviomagensium Telemachus
Andere naam (namen):
  • CSN Telemachus
  • Nijmeegse Studentenvereniging Telemachus

Bestaansperiode: 1960 - 1969
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

CSN Telemachus werd op 27 oktober 1960 opgericht als onderafdeling van het Nijmeegs Studentencorps Carolus Magnus. De vereniging ontleende haar naam aan de zoon van Odysseus en Penelope uit het Griekse dichtwerk Odyssee van Homerus. Zij plaatste zich tussen de traditionele sociëteit Roland en de progressieve culturele studentenvereniging Diogenes.

Telemachus was aanvankelijk een katholieke vereniging van mannelijke studenten, midden jaren zestig werden ‘katholiek’ en ‘mannelijk’ uit de statuten geschrapt.

Eind jaren zestig hield Telemachus fusiebesprekingen met Roland om gezamenlijk door de Algemene Senaten Vergadering – een overkoepelend orgaan van Nederlandse studentencorpora – als studentencorps te worden erkend. Deze liepen echter op niets uit. Na een ledenvergadering in mei 1969, waarin een nieuwe koers voor de stichting werden besproken, verlieten veel leden uit onvrede de vereniging. De liquidatieprocedure werd in juni in gang gezet.

Taken en activiteiten

Het doel was ‘een leefgemeenschap te zijn voor haar leden’. Dat deed de vereniging onder andere door het sociëteitsleven voor haar leden te regelen en door het organiseren van culturele activiteiten.

Organisatie

De vereniging had een bestuur met drie tot zes leden, onder wie de praeses (voorzitter), een abactis (secretaris) en een quaestor (penningmeester).

Locatie

1960-1969:Nijmegen

Bronnen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden