header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Comité St.-Nicolaas voor Allen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Comité St.-Nicolaas voor Allen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1915 - ≥ 1941
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

Het comité, opgericht in 1903 en voor het eerst in de kranten adverterend in 1909, kwam voort uit leden van de R.K. Vereeniging voor Kindervoeding en -kleeding 'St. Nicolaas' (later: Vereniging Het Schoolkind). In november 1915 werd een huishoudelijk reglement vastgesteld.

Het comité zamelde goederen en geld in en organiseerde jaarlijks een feestelijk St. Nicolaasfeest voor zo’n 1500 tot 2200 arme schoolkinderen. Dat gebeurde op wisselende locaties, zoals in bioscoop Olympia aan de Lange Burchtstraat of in concertgebouw De Vereeniging.

Op last van de Rijkscommissaris moesten per 23 augustus 1940 alle openbare geld- en goedereninzamelingen worden gestaakt. In 1941 melden kranten voor het laatst een door het comité georganiseerd St. Nicolaasfeest.

Taken en activiteiten

Doel was om elk jaar aan de arme schoolkinderen in Nijmegen een St. Nicolaasfeest te verschaffen.

Organisatie

Het bestuur bestond uit een president, secretaris, een penningmeester en één pof twee commissarissen. In het bestuur zaten geen leden uit het hoofdbestuur van Vereniging Het Schoolkind.

Locatie

1915-≥ 1941:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden