header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie Oude Kleefse Baan

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie Oude Kleefse Baan
Andere naam (namen):
  • Concessionarissen tot verbetering van de Oude Kleefsebaan
  • Vereniging tot goedmaking en begrinding der Oude Kleefsche Baan

Bestaansperiode: 1853 - 1885
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Oude Kleefsebaan liep midden negentiende eeuw vanaf de vestingwerken van Nijmegen tot vlakbij Wyler en verkeerde in slechte staat. Omwonenden en andere belanghebbenden wensten de weg met grind te verharden om vervolgens via tolheffing de aanleg en het onderhoud te bekostigen. In 1853 werden de eerste verzoeken hiertoe aan het Rijk gedaan. Het Rijk verleende in 1855 wel toestemming tot het begrinden van de weg en verleende een concessie voor 25 jaar voor het heffen van tol, maar was niet bereid de verbetering van de weg te subsidiëren. De plannen konden hierdoor niet worden uitgevoerd.

Eind 1858 ondernamen particulieren een proef door via intekening een deel van de weg te laten verharden. Het bleek dat een wegverbetering tegen vrij lage kosten te realiseren was.

Geschiedenis

Enkele belanghebbenden verenigden zich in 1859 om duurzaam te voorzien in het beheer, de administratie en het onderhoud van de weg. Zij noemden zich de aandeelhouders of ‘concessionarissen tot verbetering van de Oude Kleefsebaan’.

De aandeelhouders verzochten opnieuw om een concessie en die werd in 1860 verleend voor een periode van 25 jaar. Per 1 juni van dat jaar werd op de weg tol geheven, nabij het Kerstendal. De gemeente Nijmegen ontving 1/5 deel van de opbrengsten, de concessionarissen 4/5 deel. Die opbrengsten waren te besteden aan de verbetering van de weg. Ook de provincie bekostigde het project met een subsidie.

De tolopbrengsten bleven achter bij de verwachtingen, zodat de commissie genoodzaakt was een lening af te sluiten. Op 17 april 1885, zes weken voordat de concessie zou zijn afgelopen, werd zij bij Koninklijk besluit per direct opgeheven. Dit omdat bleek dat de opbrengsten van het tolgeld niet – zoals afgesproken – werden gebruikt ter verbetering van de weg, maar ter afdekking van de schulden.

Taken en activiteiten

Het verbeteren van de Oude Kleefsebaan.

Locatie

1853-1885:Berg en Dal

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden