header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie Salarisverhoging Werklieden, Agenten van Politie, Veldwachters en Ambtenaren Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie Salarisverhoging Werklieden, Agenten van Politie, Veldwachters en Ambtenaren Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Commissie tot Onderzoek naar de Salarisverhoging voor Werklieden, Agenten van Politie, Veldwachters en Ambtenaren Nijmegen, ingesteld bij Raadsbesluit van 16 oktober 1919

Bestaansperiode: 1919 - 1920
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog begon de Nederlandse economie langzaam uit het dal te klimmen, maar de kosten voor het levensonderhoud waren nog erg hoog. Loonsverhoging was een belangrijk discussieonderwerp binnen de in 1919 opgerichte centrale commissies van overleg voor Ambtenaren- en voor Werkliedenaangelegenheden en daarbij kreeg de Nijmeegse gemeenteraad midden 1919 diverse adressen van vakbonden met verzoeken om salarisverhoging voor beambten, werklieden en politiepersoneel.

Geschiedenis

Bij raadsbesluit van 16 oktober 1919 werd de commissie ingesteld. De volledige naam van deze raadscommissie ad hoc luidde ‘Commissie tot Onderzoek naar de Salarisverhoging voor Werklieden, Agenten van Politie, Veldwachters en Ambtenaren Nijmegen’, maar vaker sprak met kortweg over de ‘Salariscommissie’. De eerste vergadering was op 7 november 1919, de laatste op 9 februari 1920. In totaal vonden zeven vergaderingen plaats plus drie gecombineerde vergaderingen met het college van Burgemeester en Wethouders. Op 24 februari 1920 kwam de commissie van overleg met haar voorstel voor de salarisverhogingen. Daarmee zat haar taak erop en werd de commissie ontbonden. In later tijd zouden nog enkele commissies ad hoc voor salarisverhoging worden ingesteld, onder andere in 1920 en in 1924.

Taken en activiteiten

De commissie moest nagaan of een loonsverhoging voor werklieden, ambtenaren en politiepersoneel noodzakelijk was. In dat geval zou de commissie een voorstel doen voor de mate van verhoging.

Organisatie

De commissie bestond uit een voorzitter in de persoon van een wethouder, uit vier gemeenteraadsleden, een secretaris en de hoofdcommies ter secretarie.

Locatie

1919-1920: Nijmegen

Bronnen

  • Archief van de Centrale Commissie van Overleg voor Ambtenarenaangelegenheden Nijmegen, 1919-1941.
  • Archief van de Centrale Commissie van Overleg voor Werkliedenaangelegenheden Nijmegen, 1919-1941.
  • Archief van de Commissie tot onderzoek van de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in dienst van de Gemeente Nijmegen, 1920-1921.
  • Archief van de Commissie van onderzoek naar de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in dienst der Gemeente Nijmegen, 1924-1925.
  • Gemeenteblad Nijmegen A 1919 Nr. 29, p. 213-216.
  • Gemeenteblad Nijmegen A 1920 Nr. 5, p. 21-28.
  • Gemeenteverslag 1920, p. 37.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden