Commissie Saneering-Oude Stad (S.O.S.)

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Aanleg Groene Balkon met bezoek van Prins Bernhard op 28 mei 1953
Het Groene Balkon in aanbouw, met van links naar rechts: het Kasteel Bat-Ouwe-Zate (kasteel Hallo), het Klooster Bethlehem en Huize "de Klokkenberg", 1954

De Commissie Saneering-Oude Stad (oftewel: S.O.S.) werd op 6 juli 1938 opgericht. Deze commissie, samengesteld uit inwoners van Nijmegen, had de volgende opdracht: ‘op korten termijn maatregelen te treffen, om te komen tot een saneeringsplan voor de benedenstad’. De Nijmeegse bevolking steunde deze commissie: er werd voldoende geld ingezameld om al in januari 1939 drie landelijk bekende architectenbureaus te vragen ‘ideeën-plannen te ontwerpen tot heropbouw van de oude stad langs de Waal’. In mei 1940 echter, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Nijmegen werd als eerste Nederlandse stad bezet. Hoewel men nog in oorlogstijd, vanaf 1942, geld loskreeg bij het Ministerie voor de sanering van de Benedenstad, werd die pas na de oorlog écht ter hand genomen.

In 1953 werd begonnen met het Groene Balkonplan. Middeleeuwse steile straatjes, zoals de Vleeshouwerstraat, Strikstraat en Steenstraat moesten plaats maken voor een grote 8 meter hoge keermuur, zodat er ruimte kwam voor een nieuwe moderne en groene stadswijk. Voor de oorlog was al begonnen met de sloop van de bestaande bebouwing maar omdat de Duitse bezetter in 1942 een landelijke bouwstop had afgekondigd was de verdere uitvoering stil komen te liggen. In de oorspronkelijke plannen zou de muur helemaal doorlopen van het Valkhof tot aan de Grote straat. Uiteindelijk is maar een gedeelte uitgevoerd. In 1988 is de muur op de plaats waar vroeger het steile straatje de Lindenberg was, doorbroken om de Veerpoorttrappen aan te leggen. De komst van het casino maakte een betere bereikbaarheid van de Waalkade noodzakelijk.

Verwijzingen


Ga terug naar het themaportaal 'Sanering van de Benedenstad'
Meer verhalen over de sanering: Meer verhalen over 'Arm & Rijk':
Commissie Saneering-Oude Stad (S.O.S.) Een Benedenstadsicoon: weeskind, dichter, vakbondsman Cees Hamet
Het Besiendershuis gered Interview Wim Janssen
Woontoestanden
Sloop en behoud
Overlast en ongepast gedrag
Buurtcomité Benedenstad 1970 - 1986