header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie inzake de Uitbreiding der Grenzen van de Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie inzake de Uitbreiding der Grenzen van de Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Commissie bedoeld in Artikel 131 der Gemeentewet Nijmegen

Bestaansperiode: 1926 - 1926
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Tot en met de aanleg van het Maas-Waalkanaal in 1920-1927 volgde de gemeentegrens tussen Beuningen en Nijmegen oude perceelsgrenzen en sloten in het landbouwgebied tussen de Jonkerstraat en de Waal. Om na de aanleg van het kanaal en het sluizencomplex bij Weurt eigenaardige eigendomssituaties te voorkomen en een ordelijke toestand bij de sluis te scheppen, achtte de Nijmeegse gemeenteraad een grenswijziging wenselijk. Daarop stelden Gedeputeerde Staten van Gelderland een wetsontwerp op voor de grenscorrectie, aangevuld met enkele kaarten.

Geschiedenis

Op 6 april 1926 werd een ‘Commissie inzake de uitbreiding der grenzen’ samengesteld. Op 29 april 1926 ging de voltallige commissie akkoord met de grenswijziging, waarop haar taak erop zat en zij werd ontbonden. Vervolgens nam de gemeenteraad op 5 mei het voorstel van de commissie aan.

Taken en activiteiten

De commissie ad hoc had tot taak het wetsontwerp van Gedeputeerde Staten voor de grenscorrectie te beoordelen.

Organisatie

De commissie bestond uit 25 ingezetenen van de gemeente Nijmegen onder voorzitterschap van burgemeester Mathon.

Locatie

1926-1926: Nijmegen

Bronnen

  • Gedrukte raadsverslagen 1926.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden