header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie ter Bestudering van het Vraagstuk eener Verbinding met het Westelijk Stadsdeel door een Tunnel Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie ter Bestudering van het Vraagstuk eener Verbinding met het Westelijk Stadsdeel door een Tunnel Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Tunnelcommissie

Bestaansperiode: 1928 - 1933
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De spoordijk en het spoorwegemplacement vormden sinds hun aanleg omstreeks 1879 een barrière tussen enerzijds het stadscentrum en de oostelijke wijken van Nijmegen en anderzijds Hees en het westelijk stadsgedeelte. Nijmegen-West ontwikkelde zich nauwelijks, mede doordat de Hezelpoort en de brug in de Graafseweg de enige verbindingen met de stad waren. Na de aanleg van het Maas-Waalkanaal voorzag de gemeenteraad een bloeiende toekomst voor Nijmegen-West. Een goede verbinding met de binnenstad en met de aan te leggen Waalbrug vond zij daarom essentieel.

Geschiedenis

Op aandringen van gemeenteraadslid De Vreeze stelde de raad in de vergadering van 11 april 1928 voor om een onderzoekscommissie in te stellen. De 'Commissie ter bestudering van het vraagstuk eener verbinding met het westelijk stadsdeel door een tunnel onder het stationsemplacement der Spoorwegen', kortweg de Tunnelcommissie. De Tunnelcommissie werd op 30 mei 1928 benoemd. Na de eerste vergadering op 26 september 1928 volgden nog vier vergaderingen, waarvan de laatste op 13 april 1933 plaatsvond. In mei 1933 bood de Tunnelcommissie de gemeenteraad het verslag aan met adviezen over het vraagstuk. Daarmee had zij haar taak volbracht. In de raadsvergadering van 31 mei besloot men het verbindingsvraagstuk te laten rusten tot er economisch betere tijden zouden aanbreken. Uiteindelijk zou de bouw van de tunnel pas in 1961 beginnen.

Taken en activiteiten

De commissie had tot doel te onderzoeken of een tunnelverbinding tussen west en oost gewenst was, en zo ja, waar en hoe die zou moeten worden aangelegd en wat de financiële gevolgen voor de gemeente zouden zijn. Haar bevindingen dienden ter advisering van de gemeenteraad.

Organisatie

De commissie stond onder voorzitterschap van wethouder Corduwener. De leden waren een ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen, de adjunct-directeur van de Gemeentewerken, een aannemer en twee gemeenteraadsleden. Een secretaris completeerde het geheel.

Locatie

1928-1933: Nijmegen

Bronnen

  • De Gelderlander, 31 mei 1933.
  • Gedrukte raadsverslagen 1928.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden