Commissie ter Bestudering van het Vraagstuk eener Verbinding met het Westelijk Stadsdeel door een Tunnel Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Commissie ter Bestudering van het Vraagstuk eener Verbinding met het Westelijk Stadsdeel door een Tunnel Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Tunnelcommissie| * Andere naam::Tunnelcommissie|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1928 - Eindjaar::1933
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484723%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484723%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484723%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: De spoordijk en het spoorwegemplacement vormden sinds hun aanleg omstreeks 1879 een barrière tussen enerzijds het stadscentrum en de oostelijke wijken van Nijmegen en anderzijds Hees en het westelijk stadsgedeelte. Nijmegen-West ontwikkelde zich nauwelijks, mede doordat de Hezelpoort en de brug in de Graafseweg de enige verbindingen met de stad waren. Na de aanleg van het Maas-Waalkanaal voorzag de gemeenteraad een bloeiende toekomst voor Nijmegen-West. Een goede verbinding met de binnenstad en met de aan te leggen Waalbrug vond zij daarom essentieel.|

Algemene context

De spoordijk en het spoorwegemplacement vormden sinds hun aanleg omstreeks 1879 een barrière tussen enerzijds het stadscentrum en de oostelijke wijken van Nijmegen en anderzijds Hees en het westelijk stadsgedeelte. Nijmegen-West ontwikkelde zich nauwelijks, mede doordat de Hezelpoort en de brug in de Graafseweg de enige verbindingen met de stad waren. Na de aanleg van het Maas-Waalkanaal voorzag de gemeenteraad een bloeiende toekomst voor Nijmegen-West. Een goede verbinding met de binnenstad en met de aan te leggen Waalbrug vond zij daarom essentieel. |}}

{{#if: Op aandringen van gemeenteraadslid De Vreeze stelde de raad in de vergadering van 11 april 1928 voor om een onderzoekscommissie in te stellen. De 'Commissie ter bestudering van het vraagstuk eener verbinding met het westelijk stadsdeel door een tunnel onder het stationsemplacement der Spoorwegen', kortweg de Tunnelcommissie. De Tunnelcommissie werd op 30 mei 1928 benoemd. Na de eerste vergadering op 26 september 1928 volgden nog vier vergaderingen, waarvan de laatste op 13 april 1933 plaatsvond. In mei 1933 bood de Tunnelcommissie de gemeenteraad het verslag aan met adviezen over het vraagstuk. Daarmee had zij haar taak volbracht. In de raadsvergadering van 31 mei besloot men het verbindingsvraagstuk te laten rusten tot er economisch betere tijden zouden aanbreken. Uiteindelijk zou de bouw van de tunnel pas in 1961 beginnen.|

Geschiedenis

Op aandringen van gemeenteraadslid De Vreeze stelde de raad in de vergadering van 11 april 1928 voor om een onderzoekscommissie in te stellen. De 'Commissie ter bestudering van het vraagstuk eener verbinding met het westelijk stadsdeel door een tunnel onder het stationsemplacement der Spoorwegen', kortweg de Tunnelcommissie. De Tunnelcommissie werd op 30 mei 1928 benoemd. Na de eerste vergadering op 26 september 1928 volgden nog vier vergaderingen, waarvan de laatste op 13 april 1933 plaatsvond. In mei 1933 bood de Tunnelcommissie de gemeenteraad het verslag aan met adviezen over het vraagstuk. Daarmee had zij haar taak volbracht. In de raadsvergadering van 31 mei besloot men het verbindingsvraagstuk te laten rusten tot er economisch betere tijden zouden aanbreken. Uiteindelijk zou de bouw van de tunnel pas in 1961 beginnen. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De commissie had tot doel te onderzoeken of een tunnelverbinding tussen west en oost gewenst was, en zo ja, waar en hoe die zou moeten worden aangelegd en wat de financiële gevolgen voor de gemeente zouden zijn. Haar bevindingen dienden ter advisering van de gemeenteraad.|

Taken en activiteiten

De commissie had tot doel te onderzoeken of een tunnelverbinding tussen west en oost gewenst was, en zo ja, waar en hoe die zou moeten worden aangelegd en wat de financiële gevolgen voor de gemeente zouden zijn. Haar bevindingen dienden ter advisering van de gemeenteraad. |}}

{{#if: De commissie stond onder voorzitterschap van wethouder Corduwener. De leden waren een ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen, de adjunct-directeur van de Gemeentewerken, een aannemer en twee gemeenteraadsleden. Een secretaris completeerde het geheel.|

Organisatie

De commissie stond onder voorzitterschap van wethouder Corduwener. De leden waren een ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen, de adjunct-directeur van de Gemeentewerken, een aannemer en twee gemeenteraadsleden. Een secretaris completeerde het geheel. |}}

{{#if: {{#if:1928-1933|locatie periode::1928-1933:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1928-1933|locatie periode::1928-1933:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Op aandringen van gemeenteraadslid De Vreeze stelde de raad in de vergadering van 11 april 1928 voor om een onderzoekscommissie in te stellen. De 'Commissie ter bestudering van het vraagstuk eener verbinding met het westelijk stadsdeel door een tunnel onder het stationsemplacement der Spoorwegen', kortweg de Tunnelcommissie. De Tunnelcommissie werd op 30 mei 1928 benoemd. Na de eerste vergadering op 26 september 1928 volgden nog vier vergaderingen, waarvan de laatste op 13 april 1933 plaatsvond. In mei 1933 bood de Tunnelcommissie de gemeenteraad het verslag aan met adviezen over het vraagstuk. Daarmee had zij haar taak volbracht. In de raadsvergadering van 31 mei besloot men het verbindingsvraagstuk te laten rusten tot er economisch betere tijden zouden aanbreken. Uiteindelijk zou de bouw van de tunnel pas in 1961 beginnen.| {{#if: * De Gelderlander, 31 mei 1933.

  • Gedrukte raadsverslagen 1928.|

Bronnen

  • De Gelderlander, 31 mei 1933.
  • Gedrukte raadsverslagen 1928.

|}} |}}

{{#if: Op aandringen van gemeenteraadslid De Vreeze stelde de raad in de vergadering van 11 april 1928 voor om een onderzoekscommissie in te stellen. De 'Commissie ter bestudering van het vraagstuk eener verbinding met het westelijk stadsdeel door een tunnel onder het stationsemplacement der Spoorwegen', kortweg de Tunnelcommissie. De Tunnelcommissie werd op 30 mei 1928 benoemd. Na de eerste vergadering op 26 september 1928 volgden nog vier vergaderingen, waarvan de laatste op 13 april 1933 plaatsvond. In mei 1933 bood de Tunnelcommissie de gemeenteraad het verslag aan met adviezen over het vraagstuk. Daarmee had zij haar taak volbracht. In de raadsvergadering van 31 mei besloot men het verbindingsvraagstuk te laten rusten tot er economisch betere tijden zouden aanbreken. Uiteindelijk zou de bouw van de tunnel pas in 1961 beginnen.|

Verantwoording

{{#if: Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2010|(2010)|}}

|}}


{{#if: 1.2 Bestuurders| |}} {{#if: 6.2 Ruimtelijke ordening| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:72| |}}