header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Documentatiecommissie
  • Oorlogsdocumentatiecommissie

Bestaansperiode: 1946 -
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief

Vindplaats archief:

Icoon archief.png
Naar archief Commissie (1946-1952)


Icoon archief.png
Naar Collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen (1933-)

Algemene context

Op 31 oktober 1945 plaatste gemeentearchivaris J.A.B.M. de Jong een oproep in De Gelderlander om alle gegevens betreffende "het wel en wee, dat Nijmegen heeft doorgemaakt in de oorlogsjaren, en niet het minst in de bevrijdingsdagen", ten archieve te deponeren, "om daar met elkander te worden vergeleken en tot een geheel te worden samengesteld ".

In december 1945 werd deze oproep door P. Vermeeren (schoolhoofd te Hatert) in De Gelderlander herhaald, terwijl rond diezelfde tijd pater A. Timmers S.J. op een vergadering van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers eenzelfde gedachte opperde.

Men besloot deze zaak aan de burgemeester van Nijmegen voor te leggen. Deze betuigde zijn instemming met de plannen en adviseerde tot een zo groot mogelijke coördinatie.

Geschiedenis

In januari 1946 kwam een semi-officiële commissie tot stand onder voorzitterschap van gemeentearchivaris J.A.B.M. de Jong. Er zou een geordend geheel worden samengesteld door P. Boeren, werkzaam bij het gemeentearchief. De commissie bestond verder uit pater A. Timmers S.J., P. Vermeeren (schoolhoofd te Hatert) en A. Uijen, die op eigen initiatief reeds veel materiaal verzameld had.

In februari 1946 werd met de werkzaamheden een aanvang gemaakt. Op 1 maart verliet P. Boeren de gemeentedienst. Niettemin besloot men met het omvangrijke werk door te gaan, en zich te beperken tot de geschiedenis van de bevrijding van Nijmegen in september 1944. Op eigen initiatief stelde Pater Timmers uit al deze gegevens een synthese samen.

De commissie bleef uiteindelijk tot begin jaren vijftig actief en liet een eigen archief met documentatiemateriaal na. De werkzaamheden van de commissie – het documenteren van materiaal over Nijmegen in de oorlogsjaren voor het nageslacht – zijn sindsdien voortgezet door het gemeentearchief (later het Regionaal Archief Nijmegen). Dit heeft geresulteerd in het ontstaan van de collectie Tweede Wereldoorlog Nijmegen (voorheen de collectie Oorlogsdocumentatie), die nog steeds groeit door schenkingen van burgers.

Locatie

-: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door P.B.M. Sliepenbeek. (1953)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden