header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie tot Herziening van de Jaarwedde en Pensioenen van de Wethouders Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie tot Herziening van de Jaarwedde en Pensioenen van de Wethouders Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Raadscommissie ad hoc in zake de Wethouderspensionneering
  • Raadscommissie in zake de pensionneering van de Wethouders tot herziening der geldende regeling

Bestaansperiode: 1929 - 1931
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Oprichting en werkzaamheden van de commissie vielen binnen een periode dat de gemeente Nijmegen streefde naar besparingen. In dezelfde tijd kantelde het beeld van de wethouder; de notabele met voldoende vrije tijd van weleer, maakte plaats voor een beroepspoliticus.

Geschiedenis

Op 23 december 1929 stelde de gemeenteraad een commissie ad hoc samen, die een voorstel moest uitwerken voor een nieuwe verordening betreffende de pensionering van wethouders. Binnen de raad bestond de wens om, in navolging van andere gemeenten, pensioeneisen strenger te maken, maar tegelijk een wachtgeldregeling in te voeren. De raadscommissie, die tussen 12 mei 1930 en 14 januari 1931 zes keer bijeenkwam, was intern sterk verdeeld. Op 14 januari 1931 kwam de commissie een voorstel overeen (Gemeenteblad A 1931 No. 3) dat pas op 27 mei door de raad behandeld werd. De uiteindelijke verordening (Gemeenteblad B 1931 No. 41) van 28 oktober 1931 kwam tot stand zonder dat de commissie verder nog bijeengeroepen werd.

Taken en activiteiten

De commissie werkte een voorstel uit voor een nieuwe verordening betreffende de pensionering van wethouders.

Organisatie

De commissie bestond uit zeven leden: burgemeester Steinweg, die als voorzitter optrad en aan wie stemrecht werd toegekend, en zes raadsleden (Beukema, Bouman, Gautzsch, Gerritsen, Struik Dalm en Van der Velden) die de zes fracties binnen de gemeenteraad vertegenwoordigden. De commissie kwam op het stadhuis bijeen. Gemeentesecretaris Miessen trad op als notulist.

Locatie

-:Nijmegen

Bronnen

  • 2015- Gemeenteblad A van Nijmegen over 1931; Nijmegen z.j.
  • Gemeenteblad B van Nijmegen over 1931; Nijmegen z.j.
  • Verslag van de handelingen van den raad der gemeente Nijmegen 1931; Nijmegen z.j.
  • Verslag van den toestand der gemeente Nijmegen over het jaar 1931 (art. 215 der gemeentewet); Nijmegen z.j.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2015)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden