Commissie tot Herziening van de Jaarwedde en Pensioenen van de Wethouders Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Commissie tot Herziening van de Jaarwedde en Pensioenen van de Wethouders Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Raadscommissie ad hoc in zake de Wethouderspensionneering| * Andere naam::Raadscommissie ad hoc in zake de Wethouderspensionneering|}} {{#if: Raadscommissie in zake de pensionneering van de Wethouders tot herziening der geldende regeling| * Andere naam::Raadscommissie in zake de pensionneering van de Wethouders tot herziening der geldende regeling|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1929 - Eindjaar::1931
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494329%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494329%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126494329%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Oprichting en werkzaamheden van de commissie vielen binnen een periode dat de gemeente Nijmegen streefde naar besparingen. In dezelfde tijd kantelde het beeld van de wethouder; de notabele met voldoende vrije tijd van weleer, maakte plaats voor een beroepspoliticus.|

Algemene context

Oprichting en werkzaamheden van de commissie vielen binnen een periode dat de gemeente Nijmegen streefde naar besparingen. In dezelfde tijd kantelde het beeld van de wethouder; de notabele met voldoende vrije tijd van weleer, maakte plaats voor een beroepspoliticus. |}}

{{#if: Op 23 december 1929 stelde de gemeenteraad een commissie ad hoc samen, die een voorstel moest uitwerken voor een nieuwe verordening betreffende de pensionering van wethouders. Binnen de raad bestond de wens om, in navolging van andere gemeenten, pensioeneisen strenger te maken, maar tegelijk een wachtgeldregeling in te voeren. De raadscommissie, die tussen 12 mei 1930 en 14 januari 1931 zes keer bijeenkwam, was intern sterk verdeeld. Op 14 januari 1931 kwam de commissie een voorstel overeen (Gemeenteblad A 1931 No. 3) dat pas op 27 mei door de raad behandeld werd. De uiteindelijke verordening (Gemeenteblad B 1931 No. 41) van 28 oktober 1931 kwam tot stand zonder dat de commissie verder nog bijeengeroepen werd.|

Geschiedenis

Op 23 december 1929 stelde de gemeenteraad een commissie ad hoc samen, die een voorstel moest uitwerken voor een nieuwe verordening betreffende de pensionering van wethouders. Binnen de raad bestond de wens om, in navolging van andere gemeenten, pensioeneisen strenger te maken, maar tegelijk een wachtgeldregeling in te voeren. De raadscommissie, die tussen 12 mei 1930 en 14 januari 1931 zes keer bijeenkwam, was intern sterk verdeeld. Op 14 januari 1931 kwam de commissie een voorstel overeen (Gemeenteblad A 1931 No. 3) dat pas op 27 mei door de raad behandeld werd. De uiteindelijke verordening (Gemeenteblad B 1931 No. 41) van 28 oktober 1931 kwam tot stand zonder dat de commissie verder nog bijeengeroepen werd. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De commissie werkte een voorstel uit voor een nieuwe verordening betreffende de pensionering van wethouders.|

Taken en activiteiten

De commissie werkte een voorstel uit voor een nieuwe verordening betreffende de pensionering van wethouders. |}}

{{#if: De commissie bestond uit zeven leden: burgemeester Steinweg, die als voorzitter optrad en aan wie stemrecht werd toegekend, en zes raadsleden (Beukema, Bouman, Gautzsch, Gerritsen, Struik Dalm en Van der Velden) die de zes fracties binnen de gemeenteraad vertegenwoordigden. De commissie kwam op het stadhuis bijeen. Gemeentesecretaris Miessen trad op als notulist.|

Organisatie

De commissie bestond uit zeven leden: burgemeester Steinweg, die als voorzitter optrad en aan wie stemrecht werd toegekend, en zes raadsleden (Beukema, Bouman, Gautzsch, Gerritsen, Struik Dalm en Van der Velden) die de zes fracties binnen de gemeenteraad vertegenwoordigden. De commissie kwam op het stadhuis bijeen. Gemeentesecretaris Miessen trad op als notulist. |}}

{{#if: {{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:-|locatie periode::-:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres:: {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Op 23 december 1929 stelde de gemeenteraad een commissie ad hoc samen, die een voorstel moest uitwerken voor een nieuwe verordening betreffende de pensionering van wethouders. Binnen de raad bestond de wens om, in navolging van andere gemeenten, pensioeneisen strenger te maken, maar tegelijk een wachtgeldregeling in te voeren. De raadscommissie, die tussen 12 mei 1930 en 14 januari 1931 zes keer bijeenkwam, was intern sterk verdeeld. Op 14 januari 1931 kwam de commissie een voorstel overeen (Gemeenteblad A 1931 No. 3) dat pas op 27 mei door de raad behandeld werd. De uiteindelijke verordening (Gemeenteblad B 1931 No. 41) van 28 oktober 1931 kwam tot stand zonder dat de commissie verder nog bijeengeroepen werd.| {{#if: * 2015- Gemeenteblad A van Nijmegen over 1931; Nijmegen z.j.

  • Gemeenteblad B van Nijmegen over 1931; Nijmegen z.j.
  • Verslag van de handelingen van den raad der gemeente Nijmegen 1931; Nijmegen z.j.
  • Verslag van den toestand der gemeente Nijmegen over het jaar 1931 (art. 215 der gemeentewet); Nijmegen z.j.|

Bronnen

  • 2015- Gemeenteblad A van Nijmegen over 1931; Nijmegen z.j.
  • Gemeenteblad B van Nijmegen over 1931; Nijmegen z.j.
  • Verslag van de handelingen van den raad der gemeente Nijmegen 1931; Nijmegen z.j.
  • Verslag van den toestand der gemeente Nijmegen over het jaar 1931 (art. 215 der gemeentewet); Nijmegen z.j.

|}} |}}

{{#if: Op 23 december 1929 stelde de gemeenteraad een commissie ad hoc samen, die een voorstel moest uitwerken voor een nieuwe verordening betreffende de pensionering van wethouders. Binnen de raad bestond de wens om, in navolging van andere gemeenten, pensioeneisen strenger te maken, maar tegelijk een wachtgeldregeling in te voeren. De raadscommissie, die tussen 12 mei 1930 en 14 januari 1931 zes keer bijeenkwam, was intern sterk verdeeld. Op 14 januari 1931 kwam de commissie een voorstel overeen (Gemeenteblad A 1931 No. 3) dat pas op 27 mei door de raad behandeld werd. De uiteindelijke verordening (Gemeenteblad B 1931 No. 41) van 28 oktober 1931 kwam tot stand zonder dat de commissie verder nog bijeengeroepen werd.|

Verantwoording

{{#if: Andreas Caspers|Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers.|}} {{#if:2015|(2015)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: 1.2 Bestuurders| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:143| |}}