header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie tot Herziening van het Werkliedenreglement en van de Loonregeling der Werklieden Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie tot Herziening van het Werkliedenreglement en van de Loonregeling der Werklieden Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1918 - 1918
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Het Nijmeegse ambtenarenapparaat kende in het verleden een onderscheid in diverse groepen. Naast de ambtenaren, die een jaarwedde kregen en veelal een kantoorbaan hadden, was er de groep van de werklieden. Zij waren vooral werkzaam bij de verschillende gemeentebedrijven en voerden daar praktische klussen uit. Voorbeelden van functies van werklieden waren timmermannen, schilders en stratenmakers. Dat een werkman een weekloon kreeg bracht zijn mate van baanzekerheid goed tot uitdrukking. Om de rechtspositie van werklieden te verbeteren werd in 1907 een werkliedenreglement van kracht. Het reglement had echter diverse haken en ogen. Zo zou het nog te onduidelijkheden bevatten. Plaatselijke afdelingen van organisaties voor werklieden verzochten de gemeente het reglement aan te passen.

Geschiedenis

Bij raadsbesluit van 1 december 1917 stelde de gemeenteraad een commissie ad hoc in die het reglement zou herzien: de Commissie tot Herziening van het Werkliedenreglement en van de loonregeling der Werklieden. De eerste vergadering vond plaats op 30 januari 1918, de dertiende en laatste bijeenkomst is op 6 september 1918. Het resultaat van de commissie was een verordening tot wijziging van de eerdere regeling van de rechtstoestand van werklieden in dienst van de gemeente Nijmegen. In de nieuwe verordening kregen werklieden onder andere een periodieke loonsverhoging en meer vrije tijd. Het herziene werkliedenreglement trad op 28 oktober 1918 in werking. Daarmee zat de taak van de commissie erop en werd zij ontbonden. Voor een verdere verbetering van de rechtspositie van werklieden werd het volgende jaar een Centrale Commissie van Overleg voor Werkliedenaangelegenheden ingesteld.

Taken en activiteiten

Het herzien van het Werkliedenreglement en van de Loonregeling der Werklieden.

Organisatie

De raadscommissie telde een voorzitter, een secretaris en vier leden.

Locatie

1918-1918: Nijmegen

Bronnen

  • Gemeenteblad Nijmegen 1909 Nr. 28, p. 257-288.
  • Gemeenteblad Nijmegen A 1918 Nr. 15, p. 145-162.
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1851-1919, Gemeentearchief Nijmegen, 1994, p. 25.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden