header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie tot Onderzoek van de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in Dienst van de Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie tot Onderzoek van de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in Dienst van de Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Salariscommissie

Bestaansperiode: 1920 - 1921
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Sinds de instelling van centrale commissies van Overleg voor Ambtenaren- en voor Werkliedenaangelegenheden in 1919 werd geregeld aandacht opgeëist voor de bezoldiging van werknemers in dienst van de gemeente.

Geschiedenis

De gemeenteraad besloot op 10 november 1920 tot het instellen van een commissie met de opdracht om te onderzoeken of het verhogen van de salarissen voor het personeel in gemeentedienst noodzakelijk was en zo ja, tot welke verhoging moest worden overgegaan. Deze commissie ad hoc werd in de notulen en officiële stukken standaard aangehaald als ‘Salariscommissie’, terwijl brieven meestal werden geadresseerd aan de ‘Commissie voor Salarisherziening’ of varianten op deze naam. De eerste van in totaal acht vergaderingen vond plaats op 3 december 1920, de laatste op 8 februari 1921, de datum waarop de Salariscommissie met haar voorstel voor een salarisherziening kwam. Hiermee had de commissie haar taak voltooid en werd zij ontbonden. Op 25 februari nam de raad het voorstel aan. Hoewel deze salariscommissie geen directe rechtsvoorgangers en -opvolgers had, bestonden in 1919 en 1924 soortgelijke commissies ad hoc, soms met dezelfde naam.

Taken en activiteiten

De commissie had de opdracht om te onderzoeken of het verhogen van de salarissen voor het personeel in gemeentedienst noodzakelijk was en zo ja, tot welke verhoging moest worden overgegaan.

Organisatie

De commissie bestond uit de wethouder als voorzitter en vier gemeenteraadsleden, terwijl een secretaris en een adjunct-secretaris de commissie bijstonden.

Locatie

1920-1921: Nijmegen

Bronnen

  • Gedrukte raadsverslagen 1920.
  • Gemeenteblad A 1921 no 6, p. 50.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2011)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden