header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Advies bedoeld in Artikel 42 van het Ambtenarenreglement Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Advies bedoeld in Artikel 42 van het Ambtenarenreglement Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1924 - ca. 1930
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Op 1 januari 1924 trad in werking de ‘Verordening tot regeling van de rechtstoestand van de ambtenaren in dienst der Gemeente Nijmegen’, beter bekend als het ambtenarenreglement. De artikelen 39, 40 en 41 uit deze verordening hadden betrekking op de regelingen rond bestraffing van ambtenaren. Indien het hoofd van een dienst meende een ambtenaar een straf te moeten opleggen, werd de betreffende persoon daarvan door Burgemeester en Wethouders op de hoogte gesteld. De ambtenaar kreeg de gelegenheid om zijn zaak te laten onderzoeken door een commissie van advies. De samenstelling en zittingsperiode van deze commissie werden geregeld in artikel 42.

Geschiedenis

In de notulen werd de commissie meestal voluit genoemd: ‘Commissie van Advies bedoeld in artikel 42 van het Ambtenarenreglement’. De eerste bijeenkomst van deze permanente commissie vond plaats op 8 februari 1924. Tot en met mei vergaderde men maandelijks, vooral over organisatorische kwesties. Daarna leidde de commissie een sluimerend bestaan: alleen in oktober 1927 en augustus en september 1930 kwam zij nog bijeen: twee keer voor een strafzaak, één keer voor een bespreking van organisatorische aard. Datum en reden van opheffing zijn niet bekend, wel werd in de notulen van augustus 1930 opgemerkt dat de commissie ‘slechts zeer zelden bijeenkomt’.

Taken en activiteiten

De commissie had tot doel B. en W. een beredeneerd advies uit te brengen over de vraag of de ambtenaar strafbaar was en welke straf hem of haar moest worden opgelegd.

Organisatie

Zij bestond uit vijf leden van wie twee werden aangewezen door B. en W., twee door de vaste gemeenteambtenaren en één laatste lid door de vier eerder benoemde leden. Voor elk van de leden werd tevens een plaatsvervangend lid benoemd. Allen dienden woonachtig te zijn in de gemeente Nijmegen en werklieden en ambtenaren van de gemeente Nijmegen waren uitgesloten van deelname. Uit de leden werd een voorzitter gekozen en een secretaris werd door B. en W. toegevoegd.

Locatie

1924-1930: Nijmegen

Bronnen

  • Gemeenteblad Nijmegen A 1923 Nr. 29, p. 224.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2011)



KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden