Commissie van Advies bedoeld in Artikel 42 van het Ambtenarenreglement Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Commissie van Advies bedoeld in Artikel 42 van het Ambtenarenreglement Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam1}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1924 - Eindjaar::ca. 1930
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484079%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484079%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484079%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Op 1 januari 1924 trad in werking de ‘Verordening tot regeling van de rechtstoestand van de ambtenaren in dienst der Gemeente Nijmegen’, beter bekend als het ambtenarenreglement. De artikelen 39, 40 en 41 uit deze verordening hadden betrekking op de regelingen rond bestraffing van ambtenaren. Indien het hoofd van een dienst meende een ambtenaar een straf te moeten opleggen, werd de betreffende persoon daarvan door Burgemeester en Wethouders op de hoogte gesteld. De ambtenaar kreeg de gelegenheid om zijn zaak te laten onderzoeken door een commissie van advies. De samenstelling en zittingsperiode van deze commissie werden geregeld in artikel 42.|

Algemene context

Op 1 januari 1924 trad in werking de ‘Verordening tot regeling van de rechtstoestand van de ambtenaren in dienst der Gemeente Nijmegen’, beter bekend als het ambtenarenreglement. De artikelen 39, 40 en 41 uit deze verordening hadden betrekking op de regelingen rond bestraffing van ambtenaren. Indien het hoofd van een dienst meende een ambtenaar een straf te moeten opleggen, werd de betreffende persoon daarvan door Burgemeester en Wethouders op de hoogte gesteld. De ambtenaar kreeg de gelegenheid om zijn zaak te laten onderzoeken door een commissie van advies. De samenstelling en zittingsperiode van deze commissie werden geregeld in artikel 42. |}}

{{#if: In de notulen werd de commissie meestal voluit genoemd: ‘Commissie van Advies bedoeld in artikel 42 van het Ambtenarenreglement’. De eerste bijeenkomst van deze permanente commissie vond plaats op 8 februari 1924. Tot en met mei vergaderde men maandelijks, vooral over organisatorische kwesties. Daarna leidde de commissie een sluimerend bestaan: alleen in oktober 1927 en augustus en september 1930 kwam zij nog bijeen: twee keer voor een strafzaak, één keer voor een bespreking van organisatorische aard. Datum en reden van opheffing zijn niet bekend, wel werd in de notulen van augustus 1930 opgemerkt dat de commissie ‘slechts zeer zelden bijeenkomt’.|

Geschiedenis

In de notulen werd de commissie meestal voluit genoemd: ‘Commissie van Advies bedoeld in artikel 42 van het Ambtenarenreglement’. De eerste bijeenkomst van deze permanente commissie vond plaats op 8 februari 1924. Tot en met mei vergaderde men maandelijks, vooral over organisatorische kwesties. Daarna leidde de commissie een sluimerend bestaan: alleen in oktober 1927 en augustus en september 1930 kwam zij nog bijeen: twee keer voor een strafzaak, één keer voor een bespreking van organisatorische aard. Datum en reden van opheffing zijn niet bekend, wel werd in de notulen van augustus 1930 opgemerkt dat de commissie ‘slechts zeer zelden bijeenkomt’. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De commissie had tot doel B. en W. een beredeneerd advies uit te brengen over de vraag of de ambtenaar strafbaar was en welke straf hem of haar moest worden opgelegd.|

Taken en activiteiten

De commissie had tot doel B. en W. een beredeneerd advies uit te brengen over de vraag of de ambtenaar strafbaar was en welke straf hem of haar moest worden opgelegd. |}}

{{#if: Zij bestond uit vijf leden van wie twee werden aangewezen door B. en W., twee door de vaste gemeenteambtenaren en één laatste lid door de vier eerder benoemde leden. Voor elk van de leden werd tevens een plaatsvervangend lid benoemd. Allen dienden woonachtig te zijn in de gemeente Nijmegen en werklieden en ambtenaren van de gemeente Nijmegen waren uitgesloten van deelname. Uit de leden werd een voorzitter gekozen en een secretaris werd door B. en W. toegevoegd.|

Organisatie

Zij bestond uit vijf leden van wie twee werden aangewezen door B. en W., twee door de vaste gemeenteambtenaren en één laatste lid door de vier eerder benoemde leden. Voor elk van de leden werd tevens een plaatsvervangend lid benoemd. Allen dienden woonachtig te zijn in de gemeente Nijmegen en werklieden en ambtenaren van de gemeente Nijmegen waren uitgesloten van deelname. Uit de leden werd een voorzitter gekozen en een secretaris werd door B. en W. toegevoegd. |}}

{{#if: {{#if:1924-1930|locatie periode::1924-1930:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1924-1930|locatie periode::1924-1930:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: In de notulen werd de commissie meestal voluit genoemd: ‘Commissie van Advies bedoeld in artikel 42 van het Ambtenarenreglement’. De eerste bijeenkomst van deze permanente commissie vond plaats op 8 februari 1924. Tot en met mei vergaderde men maandelijks, vooral over organisatorische kwesties. Daarna leidde de commissie een sluimerend bestaan: alleen in oktober 1927 en augustus en september 1930 kwam zij nog bijeen: twee keer voor een strafzaak, één keer voor een bespreking van organisatorische aard. Datum en reden van opheffing zijn niet bekend, wel werd in de notulen van augustus 1930 opgemerkt dat de commissie ‘slechts zeer zelden bijeenkomt’.| {{#if: * Gemeenteblad Nijmegen A 1923 Nr. 29, p. 224.|

Bronnen

  • Gemeenteblad Nijmegen A 1923 Nr. 29, p. 224.

|}} |}}

{{#if: In de notulen werd de commissie meestal voluit genoemd: ‘Commissie van Advies bedoeld in artikel 42 van het Ambtenarenreglement’. De eerste bijeenkomst van deze permanente commissie vond plaats op 8 februari 1924. Tot en met mei vergaderde men maandelijks, vooral over organisatorische kwesties. Daarna leidde de commissie een sluimerend bestaan: alleen in oktober 1927 en augustus en september 1930 kwam zij nog bijeen: twee keer voor een strafzaak, één keer voor een bespreking van organisatorische aard. Datum en reden van opheffing zijn niet bekend, wel werd in de notulen van augustus 1930 opgemerkt dat de commissie ‘slechts zeer zelden bijeenkomt’.|

Verantwoording

{{#if: Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2011|(2011)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: 1.3 Overheidspersoneel| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:131| |}}