Commissie van Advies inzake de Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Commissie van Advies inzake de Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Commissie van Toezicht ex Art. 13 der Arbeidsbemiddelingswet 1930| * Andere naam::Commissie van Toezicht ex Art. 13 der Arbeidsbemiddelingswet 1930|}} {{#if: Commissie van Toezicht ex Art. 20 der Arbeidsbemiddelingswet 1930| * Andere naam::Commissie van Toezicht ex Art. 20 der Arbeidsbemiddelingswet 1930|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1922 - Eindjaar::1940
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: Districtsarbeidsbeurs| * opvolger van::Districtsarbeidsbeurs|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126487869%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126487869%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126487869%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Op initiatief van de Katholieke Sociale Aktie richtte de gemeente Nijmegen in 1909 een gemeentelijke arbeidsbeurs op, met als doel om georganiseerde arbeiders – die via hun vakbonden gedekt waren tegen de gevolgen werkloosheid. – bij werkloosheid te helpen bij het vinden van werk. De gemeentelijke arbeidsbeurs werd vanaf 1916 een districtsarbeidsbeurs. In de jaren twintig liep de werkloosheid in Nederland snel op. De districtsarbeidsbeurs werd in 1921 onderdeel van de gemeentelijke Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, waarvoor een commissie van advies werd ingesteld.|

Algemene context

Op initiatief van de Katholieke Sociale Aktie richtte de gemeente Nijmegen in 1909 een gemeentelijke arbeidsbeurs op, met als doel om georganiseerde arbeiders – die via hun vakbonden gedekt waren tegen de gevolgen werkloosheid. – bij werkloosheid te helpen bij het vinden van werk. De gemeentelijke arbeidsbeurs werd vanaf 1916 een districtsarbeidsbeurs. In de jaren twintig liep de werkloosheid in Nederland snel op. De districtsarbeidsbeurs werd in 1921 onderdeel van de gemeentelijke Dienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, waarvoor een commissie van advies werd ingesteld. |}}

{{#if: Na de benoeming van de commissieleden door de gemeenteraad op 8 maart 1922 vond de eerste vergadering plaats op 27 juli 1922. De commissie vergaderde zeer onregelmatig – soms twee keer per week, soms met een onderbreking van ruim een jaar – en deed dat gewoonlijk op het gemeentehuis. Per 1 augustus 1932 werd de commissie van advies vervangen door de ‘Commissie van toezicht ex art. 13 der Arbeidsbemiddelingswet 1930’ en per 26 juni 1934 was sprake van de ‘Commissie van toezicht ex art. 20 der Arbeidsbemiddelingswet 1930’. De samenstelling van de commissie veranderde bij de naamswijzigingen nauwelijks. De laatste vergadering van de commissie was op maandag 4 maart 1940. Vanaf het begin van de Duitse bezetting werd de arbeidsbemiddeling een zaak van de bezetter. Dat verklaart het abrupte einde van de notulen van de commissievergaderingen.|

Geschiedenis

Na de benoeming van de commissieleden door de gemeenteraad op 8 maart 1922 vond de eerste vergadering plaats op 27 juli 1922. De commissie vergaderde zeer onregelmatig – soms twee keer per week, soms met een onderbreking van ruim een jaar – en deed dat gewoonlijk op het gemeentehuis. Per 1 augustus 1932 werd de commissie van advies vervangen door de ‘Commissie van toezicht ex art. 13 der Arbeidsbemiddelingswet 1930’ en per 26 juni 1934 was sprake van de ‘Commissie van toezicht ex art. 20 der Arbeidsbemiddelingswet 1930’. De samenstelling van de commissie veranderde bij de naamswijzigingen nauwelijks. De laatste vergadering van de commissie was op maandag 4 maart 1940. Vanaf het begin van de Duitse bezetting werd de arbeidsbemiddeling een zaak van de bezetter. Dat verklaart het abrupte einde van de notulen van de commissievergaderingen. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De commissie van advies besprak en adviseerde Burgemeester en Wethouders over zaken als arbeidsbemiddeling, het vaststellen van steunbedragen aan werklozen en het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Een subcommissie stelde een regeling op voor werkverruiming in de industrie en het bouwbedrijf.|

Taken en activiteiten

De commissie van advies besprak en adviseerde Burgemeester en Wethouders over zaken als arbeidsbemiddeling, het vaststellen van steunbedragen aan werklozen en het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Een subcommissie stelde een regeling op voor werkverruiming in de industrie en het bouwbedrijf. |}}

{{#if: De permanente commissie bestond uit een wethouder als voorzitter en acht leden, van wie er drie door bestuurdersbonden en drie door werkliedenverenigingen als vertegenwoordigers waren aangewezen. Voor elk lid werd een plaatsvervanger benoemd. De plaatsvervangend voorzitter was eveneens een wethouder. Een secretaris completeerde het geheel. Voor specifieke taken werden subcommissies benoemd.|

Organisatie

De permanente commissie bestond uit een wethouder als voorzitter en acht leden, van wie er drie door bestuurdersbonden en drie door werkliedenverenigingen als vertegenwoordigers waren aangewezen. Voor elk lid werd een plaatsvervanger benoemd. De plaatsvervangend voorzitter was eveneens een wethouder. Een secretaris completeerde het geheel. Voor specifieke taken werden subcommissies benoemd. |}}

{{#if: {{#if:1922-1940|locatie periode::1922-1940:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1922-1940|locatie periode::1922-1940:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Na de benoeming van de commissieleden door de gemeenteraad op 8 maart 1922 vond de eerste vergadering plaats op 27 juli 1922. De commissie vergaderde zeer onregelmatig – soms twee keer per week, soms met een onderbreking van ruim een jaar – en deed dat gewoonlijk op het gemeentehuis. Per 1 augustus 1932 werd de commissie van advies vervangen door de ‘Commissie van toezicht ex art. 13 der Arbeidsbemiddelingswet 1930’ en per 26 juni 1934 was sprake van de ‘Commissie van toezicht ex art. 20 der Arbeidsbemiddelingswet 1930’. De samenstelling van de commissie veranderde bij de naamswijzigingen nauwelijks. De laatste vergadering van de commissie was op maandag 4 maart 1940. Vanaf het begin van de Duitse bezetting werd de arbeidsbemiddeling een zaak van de bezetter. Dat verklaart het abrupte einde van de notulen van de commissievergaderingen.| {{#if: * Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1919-1945, Gemeentearchief Nijmegen, 1995, p. 51-57.|

Bronnen

  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1919-1945, Gemeentearchief Nijmegen, 1995, p. 51-57.

|}} |}}

{{#if: Na de benoeming van de commissieleden door de gemeenteraad op 8 maart 1922 vond de eerste vergadering plaats op 27 juli 1922. De commissie vergaderde zeer onregelmatig – soms twee keer per week, soms met een onderbreking van ruim een jaar – en deed dat gewoonlijk op het gemeentehuis. Per 1 augustus 1932 werd de commissie van advies vervangen door de ‘Commissie van toezicht ex art. 13 der Arbeidsbemiddelingswet 1930’ en per 26 juni 1934 was sprake van de ‘Commissie van toezicht ex art. 20 der Arbeidsbemiddelingswet 1930’. De samenstelling van de commissie veranderde bij de naamswijzigingen nauwelijks. De laatste vergadering van de commissie was op maandag 4 maart 1940. Vanaf het begin van de Duitse bezetting werd de arbeidsbemiddeling een zaak van de bezetter. Dat verklaart het abrupte einde van de notulen van de commissievergaderingen.|

Verantwoording

{{#if: Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2013|(2013)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: 13 Arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:92| |}}