header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Advies voor Distributieaangelegenheden Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Advies voor Distributieaangelegenheden Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1918 - 1919
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) tekende zich in Nederland een ernstig tekort aan levensmiddelen af, zodat de landelijke overheid besloot over te gaan tot rantsoenering. De Nijmeegse bevolking had in 1918 een groot tekort aan onder andere wol, zeep, vis, aardappelen, groenten, vlees en zuivelproducten. Zowel de slechte toestand van de levensmiddelenvoorziening als het feit dat de bevolking dit het gemeentebestuur aanrekende, waren voor het college van Burgemeester en Wethouders redenen om de ‘Commissie van Advies voor Distributieaangelegenheden’ in te stellen. Daartoe besloot het college op 9 juli 1918.

Geschiedenis

Op 18 juli 1918 vond de eerste commissievergadering plaats, waarna in principe wekelijks werd vergaderd. In het voorjaar van 1919 verminderden de problemen met de levensmiddelenvoorziening aanzienlijk. Na veertig vergaderingen werd de commissie op 15 juli 1919 ontbonden, omdat zij ‘door de gewijzigde tijdsomstandigheden (…) geen recht van bestaan meer [had]’. Formeel werd de commissie op 1 augustus opgeheven.

Taken en activiteiten

Aangezien alle voorschriften voor distributie al door hogere overheden waren opgelegd, kreeg de commissie vooral een adviserende taak. Zij adviseerde over allerlei zaken met betrekking tot de distributie van levensmiddelen, waaronder de aankoop van producten, de spreiding van distributiepunten en andere praktische zaken. Daarnaast werd de commissie belast met het onderzoeken van gerezen klachten ten aanzien van de distributie. Het resultaat rapporteerde men aan het college. Ter kennisneming van het publiek werden samenvattingen van alle commissievergaderingen in plaatselijke nieuwsbladen gepubliceerd. Hierin vermeldde men ook de namen van personen die zich schuldig hadden gemaakt aan overtreding van de distributievoorschriften.

Organisatie

De commissie ad hoc bestond uit een secretaris plus zeven leden, met inbegrip van de burgemeester die het voorzitterschap bekleedde. De directeur van het Gemeentelijk distributiebedrijf woonde de vergaderingen standaard bij.

Locatie

1918-1919: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden