header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Bijstand inzake de Plantsoenen Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Bijstand inzake de Plantsoenen Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Commissie van Bijstand voor de Plantsoenen Nijmegen

Bestaansperiode: 1920 - 1941
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Na lange tijd deel te hebben uitgemaakt van Gemeentewerken werd de Plantsoenendienst in 1920 een zelfstandige dienst. Waarschijnlijk vond de gemeenteraad het onderhoud en de aanleg van de plantsoenen te duur en wilde men meer greep krijgen op het beleid dat gevoerd werd. Daarom werd de instelling van een commissie van bijstand voor de plantsoenen voorgesteld.

Geschiedenis

Op 28 april 1920 stelde de gemeenteraad een commissie van bijstand voor de plantsoenen in. De eerste vergadering vond plaats op 18 juni 1920. Aanvankelijk vergaderde de commissie maandelijks, na enkele jaren waren de bijeenkomsten minder frequent – soms met onderbrekingen van bijna een jaar. De commissie had veel te maken met bezuinigingen ten gevolge van de economische malaise, met als gevolg dat verschillende functies binnen de dienst werden opgeheven. Ook de administratie werd op orde gebracht. Op 24 september 1941 was de laatste vergadering: de commissie moest haar werkzaamheden laten rusten op last van de Rijkscommissaris voor het bezette gebied.

Taken en activiteiten

De commissie was opgedragen het college bij te staan in het toezicht op het beheer van gemeenteplantsoenen en -bossen, op het ontwerpen en uitvoeren van de aanleg of uitbreiding van plantsoenen en op alle aannemingen en leveringen voor de plantsoenen en bossen. Verder bereidde de commissie voorstellen voor met betrekking tot de plantsoenen en bossen.

Organisatie

De commissie bestond uit een wethouder als voorzitter en drie gemeenteraadsleden, aangevuld met een secretaris. Ook was de plantagemeester standaard aanwezig. Na de wijziging van de verordening op 21 september 1927 telde de commissie vijf leden van de gemeenteraad.

Locatie

1920-1941: Nijmegen

Bronnen

  • Gemeentebladen 1920 B en 1927 B.
  • Gruppelaar, L., Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1919-1945, p. 85-86.
  • Schaart, B., Inleiding bij het archief Dienst Plantsoenen en Bosbeheer Gemeente Nijmegen, 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2013)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden