header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Bijstand voor Personeelsaangelegenheden Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Bijstand voor Personeelsaangelegenheden Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1931 - 1941
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

De taken van de ‘Commissie van Bijstand voor Personeelsaangelegenheden’ werden vastgelegd in artikel 3 van de bij raadsbesluit van 1 april 1931 ingestelde verordening. De eerste vergadering was op 5 november 1931. Overleg vond plaats zo vaak als de voorzitter of minstens twee leden dat nodig vonden. Te oordelen naar de bewaard gebleven notulen lijkt de vergaderfrequentie sterk te hebben gevarieerd: van eens per jaar tot drie maal per maand. Het is echter niet duidelijk of alle notulen bewaard zijn gebleven. Op 19 september 1941 deelde de burgemeester van Nijmegen per missive mede dat de commissie haar werkzaamheden per 28 september moest staken op grond van door de bezetter opgestelde verordeningen.

Taken en activiteiten

De permanente commissie stond het college van Burgemeester en Wethouders bij in het bestuur van de algemene personeelsaangelegenheden. Zij diende het college zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren en te berichten over personeelsaangelegenheden, waaronder de rechtspositie en met name de salaris- en loonregeling van het personeel, maar ook bijvoorbeeld de draagtijd van dienstkleding. Tenslotte zorgde de commissie voor een afvaardiging van drie personen in de Commissies van Overleg voor de ambtenaren- en werkliedenaangelegenheden.

Organisatie

De voorzitter was een lid van het college van B. en W., daarnaast waren er vijf gemeenteraadsleden en een secretaris – een gemeenteambtenaar.

Locatie

1931-1941: Nijmegen

Bronnen

  • Gemeenteblad Nijmegen A 1930 Nr. 6, blz. 97-99.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden