header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Museumdeskundigen voor het District Zuid-Gelderland

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Museumdeskundigen voor het District Zuid-Gelderland
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1941 - 1941
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Vanaf 1941 had de Duitse oorlogsindustrie grote behoefte aan metalen. Een verordening van 18 juni 1941 voorzag in de inlevering van metalen door burgers en instellingen. In elke gemeente waren lokalen ingericht waar mensen gedurende een bepaalde periode hun metalen konden inleveren.

Tussen de ingeleverde metalen konden voorwerpen zitten die door hun ‘antiquiteit, als volksgoed of als product der moderne kunstnijverheid’ waard waren behouden te blijven. De eigenaar meldde deze voorwerpen niet altijd op het daarvoor bestemde formulier, bijvoorbeeld uit onwetendheid. Burgemeesters en gemeenteambtenaren werd verzocht de eigenaar hierop te wijzen. Deze voorwerpen zouden worden beoordeeld op hun waarde en eventueel niet worden omgesmolten.

Per regio werd een commissie van museumdeskundigen samengesteld, die de voorwerpen controleerde.

Geschiedenis

De Commissie van Museumdeskundigen voor het District Zuid-Gelderland werd op 23 juli 1941 ingesteld. Het werkgebied van de commissie strekte zich uit over Gelderland ten zuiden van de Nederrijn en het Pannerdens Kanaal. De gemeentearchivaris van Nijmegen voerde het secretariaat. Per 25 oktober werd het werk van de commissie beëindigd.

De inleveringsactie was geen groot succes: burgers hielden massaal hun metalen voorwerpen verborgen voor de bezetter.

Taken en activiteiten

Het beoordelen van de waarde van ingeleverde metalen voorwerpen met een mogelijke kunst- of cultuurhistorische waarde, om ze eventueel uit te zonderen van omsmelting.

Organisatie

De commissie bestond uit vier deskundigen – onder wie een voorzitter en een secretaris – en drie assistenten. De museumdeskundigen werden benoemd door de Hoofd-museumdeskundige in Den Haag.

Locatie

1941:Nijmegen Lange Nieuwstraat 2 locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden