Commissie van Onderzoek naar de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in Dienst der Gemeente Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Commissie van Onderzoek naar de Salariëring van Ambtenaren en Werklieden in Dienst der Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Raadscommissie Loonsherziening Nijmegen| * Andere naam::Raadscommissie Loonsherziening Nijmegen|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1924 - Eindjaar::1925
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger1}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126488512%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126488512%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126488512%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: In het begin van de jaren twintig stonden de overheidsuitgaven aan ambtenarenlonen onder druk. De lonen voor rijksambtenaren werden verlaagd en ook in de gemeente Nijmegen was de noodzaak tot bezuiniging.|

Algemene context

In het begin van de jaren twintig stonden de overheidsuitgaven aan ambtenarenlonen onder druk. De lonen voor rijksambtenaren werden verlaagd en ook in de gemeente Nijmegen was de noodzaak tot bezuiniging. |}}

{{#if: Bij raadsbesluit van 4 juni 1924 werd ingesteld een ‘Raadscommissie, welke tot doel heeft na te gaan in hoever het wenschelijk is wijziging te brengen in de salarissen en loonen der ambtenaren en werklieden in dienst der Gemeente Nijmegen’. Kortweg heette zij ook wel de ‘Raadscommissie Loonsherziening’. Op 12 juni 1924 vergaderde deze commissie ad hoc voor het eerst, de laatste van in totaal negen vergaderingen vond plaats op 16 januari 1925. De commissie bracht op 7 februari 1925 advies uit aan Burgemeester en Wethouders. Zij had daarmee haar taak volbracht en werd opgeheven. Hoewel deze salariscommissie geen directe rechtsvoorgangers en -opvolgers had, bestonden in 1919 en 1920 soortgelijke commissies ad hoc.|

Geschiedenis

Bij raadsbesluit van 4 juni 1924 werd ingesteld een ‘Raadscommissie, welke tot doel heeft na te gaan in hoever het wenschelijk is wijziging te brengen in de salarissen en loonen der ambtenaren en werklieden in dienst der Gemeente Nijmegen’. Kortweg heette zij ook wel de ‘Raadscommissie Loonsherziening’. Op 12 juni 1924 vergaderde deze commissie ad hoc voor het eerst, de laatste van in totaal negen vergaderingen vond plaats op 16 januari 1925. De commissie bracht op 7 februari 1925 advies uit aan Burgemeester en Wethouders. Zij had daarmee haar taak volbracht en werd opgeheven. Hoewel deze salariscommissie geen directe rechtsvoorgangers en -opvolgers had, bestonden in 1919 en 1920 soortgelijke commissies ad hoc. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De commissie had tot doel na te gaan in hoeverre het wenselijk was wijziging te brengen in de salarissen en lonen van ambtenaren en werklieden in dienst van de Gemeente Nijmegen. Verder had zij tot taak om B. en W. te adviseren over de invulling van een eventuele salariswijziging. Al snel concludeerde de commissie dat de gemeentelijke last aan personeelsuitgaven moest worden verlicht, vervolgens boog zij zich over de vraag hoe dat zou moeten gebeuren.|

Taken en activiteiten

De commissie had tot doel na te gaan in hoeverre het wenselijk was wijziging te brengen in de salarissen en lonen van ambtenaren en werklieden in dienst van de Gemeente Nijmegen. Verder had zij tot taak om B. en W. te adviseren over de invulling van een eventuele salariswijziging. Al snel concludeerde de commissie dat de gemeentelijke last aan personeelsuitgaven moest worden verlicht, vervolgens boog zij zich over de vraag hoe dat zou moeten gebeuren. |}}

{{#if: Tot de commissie behoorden vier raadsleden en een wethouder als voorzitter. Zij werden ondersteund door een secretaris.|

Organisatie

Tot de commissie behoorden vier raadsleden en een wethouder als voorzitter. Zij werden ondersteund door een secretaris. |}}

{{#if: {{#if:1924-1925|locatie periode::1924-1925:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1924-1925|locatie periode::1924-1925:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Bij raadsbesluit van 4 juni 1924 werd ingesteld een ‘Raadscommissie, welke tot doel heeft na te gaan in hoever het wenschelijk is wijziging te brengen in de salarissen en loonen der ambtenaren en werklieden in dienst der Gemeente Nijmegen’. Kortweg heette zij ook wel de ‘Raadscommissie Loonsherziening’. Op 12 juni 1924 vergaderde deze commissie ad hoc voor het eerst, de laatste van in totaal negen vergaderingen vond plaats op 16 januari 1925. De commissie bracht op 7 februari 1925 advies uit aan Burgemeester en Wethouders. Zij had daarmee haar taak volbracht en werd opgeheven. Hoewel deze salariscommissie geen directe rechtsvoorgangers en -opvolgers had, bestonden in 1919 en 1920 soortgelijke commissies ad hoc.| {{#if: * Gedrukte raadsverslagen 1924, p. 270-281.

  • Gemeenteblad A 1925 Nr. 2, p. 7-11.|

Bronnen

  • Gedrukte raadsverslagen 1924, p. 270-281.
  • Gemeenteblad A 1925 Nr. 2, p. 7-11.

|}} |}}

{{#if: Bij raadsbesluit van 4 juni 1924 werd ingesteld een ‘Raadscommissie, welke tot doel heeft na te gaan in hoever het wenschelijk is wijziging te brengen in de salarissen en loonen der ambtenaren en werklieden in dienst der Gemeente Nijmegen’. Kortweg heette zij ook wel de ‘Raadscommissie Loonsherziening’. Op 12 juni 1924 vergaderde deze commissie ad hoc voor het eerst, de laatste van in totaal negen vergaderingen vond plaats op 16 januari 1925. De commissie bracht op 7 februari 1925 advies uit aan Burgemeester en Wethouders. Zij had daarmee haar taak volbracht en werd opgeheven. Hoewel deze salariscommissie geen directe rechtsvoorgangers en -opvolgers had, bestonden in 1919 en 1920 soortgelijke commissies ad hoc.|

Verantwoording

{{#if: Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2010|(2010)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: 1.3 Overheidspersoneel| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:130| |}}