header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Overleg voor Ambtenaren en Beambten der Politie Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Overleg voor Ambtenaren en Beambten der Politie Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Commissie van Overleg voor Aangelegenheden betreffende het Politie-personeel

Bestaansperiode: 1932 - 1941
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Sinds 1919 kende de gemeente Nijmegen georganiseerd overleggen met haar ambtenaren en werklieden. Centrale commissies van Overleg voor Werkliedenaangelegenheden en voor Ambtenarenaangelegenheden werden in het leven geroepen en op 15 april 1923 besloot de raad tot het instellen van de ‘Commissie van overleg voor aangelegenheden betreffende het Politie-personeel’ teneinde de rechtspositie van de politiebeambten te verbeteren. De commissie bestond uit de commissaris van politie als voorzitter en had als leden de commies-griffier van de gemeentesecretarie, de inspecteur van politie en zes vertegenwoordigers van drie verschillende politiebonden. Deze samenstelling leidde echter tot bezwaren: de afgevaardigden van de politiebonden konden niet rechtstreeks overleggen met de betrokken verantwoordelijken (de burgemeester en raadsleden).

Geschiedenis

Een reorganisatie, die per 1 oktober 1931 in werking trad, veranderde de vorm en samenstelling van de commissie drastisch. De nieuwe Commissie van Overleg voor Ambtenaren en Beambten der Politie werd voorgezeten door de burgemeester. De permanente commissie vergaderde zeer onregelmatig, voor het eerst op 9 november 1932 en voor het laatst op 6 oktober 1939. Er waren in totaal negen vergaderingen: in sommige jaren twee en in enkele jaren geen enkele. Het is niet duidelijk waarom de commissie is opgeheven. De commissie kreeg in september 1941 het bericht dat zij haar taken moest laten rusten op bevel van de Rijkscommissaris voor het bezette gebied.

Taken en activiteiten

In de vergaderingen kwamen onder andere de rechtspositie, (wijzigingen in) salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden ter sprake alsmede organisatorische kwesties binnen het politiepersoneel.

Organisatie

De commissie werd voorgezeten door de burgemeester. Een wethouder, drie raadsleden en zes vertegenwoordigers van de politiebonden waren aanwezig. De commissaris van politie, inspecteur van politie en secretaris completeerden de commissie als leden van bijstand. De drie raadsleden zaten ook in de centrale commissies van overleg voor Ambtenaren- en voor Werkliedenaangelegenheden.

Locatie

1932-1941: Nijmegen

Bronnen

  • Gemeenteblad Nijmegen A 1923 Nr. 29, p. 205-206.
  • Gemeenteverslag, 1923 en 1932.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden