Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: Plaatselijke Schoolcommissie (Lager Onderwijs)| * Andere naam::Plaatselijke Schoolcommissie (Lager Onderwijs)|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1858 - Eindjaar::1920
Rechtsvorm: Rechtsvorm::
Voorganger(s):

{{#if: Schoolcommissie (opgericht 1808, opgeheven 31 december 1857)| * opvolger van::Schoolcommissie (opgericht 1808, opgeheven 31 december 1857)|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger2}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: Plaatselijke Schoolcommissie (opgericht 1921)| * voorganger van::Plaatselijke Schoolcommissie (opgericht 1921)|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484520%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484520%7C
|}}{{#if: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=2126484520%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Op 13 augustus 1857 stelde de Tweede Kamer de wet tot regeling van het lager onderwijs vast, de opvolger van de Schoolwet van 1806. De herziene wet schreef een vakkenpakket voor en beperkte het maximum aantal leerlingen per onderwijzer. Artikel 64 stelde dat plaatselijke schoolcommissies toezicht zouden houden op alle scholen in de gemeente waar lager onderwijs werd gegeven. In een circulaire van Gedeputeerde Staten van Gelderland werden de gemeentebesturen uitgenodigd om leden van de plaatselijke schoolcommissies te benoemen, zodat deze commissies per 1 januari 1858 konden functioneren.|

Algemene context

Op 13 augustus 1857 stelde de Tweede Kamer de wet tot regeling van het lager onderwijs vast, de opvolger van de Schoolwet van 1806. De herziene wet schreef een vakkenpakket voor en beperkte het maximum aantal leerlingen per onderwijzer. Artikel 64 stelde dat plaatselijke schoolcommissies toezicht zouden houden op alle scholen in de gemeente waar lager onderwijs werd gegeven. In een circulaire van Gedeputeerde Staten van Gelderland werden de gemeentebesturen uitgenodigd om leden van de plaatselijke schoolcommissies te benoemen, zodat deze commissies per 1 januari 1858 konden functioneren. |}}

{{#if: Op 17 december 1857 was de installatie van de leden van de Nijmeegse schoolcommissie. De commissie vergaderde meestentijds onregelmatig, met tussenpozen van een week tot enkele maanden. In enkele perioden werd maandelijks vergaderingen belegd. Deze vonden plaats in het raadhuis. Op 15 december 1920 was laatste vergadering en op 1 januari van het volgend jaar trad de commissie automatisch af, dit ingevolge een bepaling uit de Lager Onderwijswet van 1920.|

Geschiedenis

Op 17 december 1857 was de installatie van de leden van de Nijmeegse schoolcommissie. De commissie vergaderde meestentijds onregelmatig, met tussenpozen van een week tot enkele maanden. In enkele perioden werd maandelijks vergaderingen belegd. Deze vonden plaats in het raadhuis. Op 15 december 1920 was laatste vergadering en op 1 januari van het volgend jaar trad de commissie automatisch af, dit ingevolge een bepaling uit de Lager Onderwijswet van 1920. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: Bij wet waren de taken van de commissie vastgelegd: toezicht houden op alle scholen in de gemeente waar lager onderwijs werd gegeven en ervoor zorgen dat de verordeningen door de scholen werden nagekomen. Daartoe diende de commissie of een afvaardiging daarvan twee maal per jaar elke school te bezoeken. De kwaliteit van de onderwijzers, het aantal leerlingen en de staat van het onderwijs moesten worden bijgehouden. Jaarlijks diende de commissie vóór 1 maart aan de raad verslag uit te brengen over de toestand van het onderwijs in de gemeente en een afschrift te zenden aan de districtsschoolopziener. Waar nodig dienden de leden bijstand te verlenen aan onderwijzers.|

Taken en activiteiten

Bij wet waren de taken van de commissie vastgelegd: toezicht houden op alle scholen in de gemeente waar lager onderwijs werd gegeven en ervoor zorgen dat de verordeningen door de scholen werden nagekomen. Daartoe diende de commissie of een afvaardiging daarvan twee maal per jaar elke school te bezoeken. De kwaliteit van de onderwijzers, het aantal leerlingen en de staat van het onderwijs moesten worden bijgehouden. Jaarlijks diende de commissie vóór 1 maart aan de raad verslag uit te brengen over de toestand van het onderwijs in de gemeente en een afschrift te zenden aan de districtsschoolopziener. Waar nodig dienden de leden bijstand te verlenen aan onderwijzers. |}}

{{#if: De commissie bestond uit drie leden onder voorzitterschap van een raadslid en aangevuld met een secretaris. De leden werden gekozen voor een periode van vier jaar en jaarlijks trad één lid af, dat herbenoemd kon worden.|

Organisatie

De commissie bestond uit drie leden onder voorzitterschap van een raadslid en aangevuld met een secretaris. De leden werden gekozen voor een periode van vier jaar en jaarlijks trad één lid af, dat herbenoemd kon worden. |}}

{{#if: {{#if:1858-1920|locatie periode::1858-1920:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1858-1920|locatie periode::1858-1920:|}}plaatsnaam:: adres::Nijmegen {{#if:|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Op 17 december 1857 was de installatie van de leden van de Nijmeegse schoolcommissie. De commissie vergaderde meestentijds onregelmatig, met tussenpozen van een week tot enkele maanden. In enkele perioden werd maandelijks vergaderingen belegd. Deze vonden plaats in het raadhuis. Op 15 december 1920 was laatste vergadering en op 1 januari van het volgend jaar trad de commissie automatisch af, dit ingevolge een bepaling uit de Lager Onderwijswet van 1920.| {{#if: * Gemeenteverslag 1858, p. 59-63.

  • Staatsblad 1957, no. 103.|

Bronnen

  • Gemeenteverslag 1858, p. 59-63.
  • Staatsblad 1957, no. 103.

|}} |}}

{{#if: Op 17 december 1857 was de installatie van de leden van de Nijmeegse schoolcommissie. De commissie vergaderde meestentijds onregelmatig, met tussenpozen van een week tot enkele maanden. In enkele perioden werd maandelijks vergaderingen belegd. Deze vonden plaats in het raadhuis. Op 15 december 1920 was laatste vergadering en op 1 januari van het volgend jaar trad de commissie automatisch af, dit ingevolge een bepaling uit de Lager Onderwijswet van 1920.|

Verantwoording

{{#if: Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2013|(2013)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: 16.1 Basisonderwijs| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:134| |}}