header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Plaatselijke Commissie van Toezicht op de scholen voor Middelbaar Onderwijs

Bestaansperiode: 1865 - 1958
Rechtsvorm: overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In de wet op de regeling van het Middelbaar Onderwijs (Staatsblad 1863, nr. 50) werd het toezicht op de middelbare scholen opgedragen aan inspecteurs en aan plaatselijke commissies.

Geschiedenis

In de raadsvergadering van 2 juni 1865 werden de leden van de commissie tot regeling van het Middelbaar Onderwijs – allen tevens lid van de gemeenteraad – tijdelijk benoemd tot leden van de commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, die hiermee als ingesteld beschouwd kon worden. Op 10 november 1865 werden de voorlopige leden bedankt en vervangen door ‘definitieve’ leden, allen niet-raadsleden, die werden beëdigd door de kantonrechter. Het aantal middelbaar onderwijsinstellingen in Nijmegen waarop de commissie toezicht hield bedroeg in 1918 elf, waaronder de Gemeentelijke Hogere Burgerschool, de Ambachtsschool en de Huishoudschool. De commissieleden kwamen gemiddeld eens in de vier weken op het stadhuis ter vergadering bijeen.

In 1941 werd de commissie, zoals alle andere gemeentelijke commissies, op last van de bezetter opgeheven. Na de Tweede Wereldoorlog werd zij opnieuw ingesteld. Het laatst bewaarde jaarverslag is dat over 1958. Wanneer de commissie is opgeheven is niet achterhaald, maar ze bestond zeker niet meer na de invoering van de Mammoetwet in augustus 1968, toen de opzet van het voortgezet onderwijs in Nederland ingrijpend wijzigde.

Taken en activiteiten

De commissie hield toezicht op de verordeningen en reglementen, hield aantekening van onderwijzend personeel en het aantal leerlingen, verstrekte inlichtingen en adviezen aan de gemeenteraad en aan de minister en bracht jaarlijks verslag uit.

Organisatie

De commissie kende een voorzitter, een secretaris en enkele leden.

Locatie

1865-1958: Nijmegen

Bronnen

  • Regionaal Archief Nijmegen, Secretariearchief Nijmegen 1946-1984, hoofdrubriek Onderwijs, inv. nr. 3528

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door T. de Mol/H. Roodenburg. (1982/2016)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden