header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie voor de Bestudering van het Vraagstuk betreffende de Instelling van Contactcommissies (tussen Gemeentebestuur, Middenstand en Bedrijfsleven) Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie voor de Bestudering van het Vraagstuk betreffende de Instelling van Contactcommissies (tussen Gemeentebestuur, Middenstand en Bedrijfsleven) Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Commissie voor de Bestudering van het Vraagstuk betreffende de Instelling van Contactcommissies Nijmegen

Bestaansperiode: 1936 - 1936
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Gemeenteraadslid G.F. Peeters constateerde in 1935 dat vraagstukken waarmee het stadsbestuur te maken kreeg door de economische crisis steeds ingewikkelder werden. Om de contacten en saamhorigheid tussen burgers, bedrijven en de gemeenteraad te vergroten pleitte hij voor het instellen van zogenoemde contactcommissies, ofwel commissies van advies aan Burgemeester en Wethouders. Daarin zouden diverse belangengroepen en vertegenwoordigers van de gemeente met elkaar van gedachten kunnen wisselen over problemen die op verschillende terreinen speelden. Intussen verzochten diverse organisaties de raad om zulke contactcommissies op te richten.

Geschiedenis

De gemeenteraad gaf op 30 december 1935 de opdracht tot het instellen van een commissie, die de samenstelling en werkwijze van de bedoelde contactcommissies voorbereidde. Deze ‘Raadscommissie ad hoc ter bestudering van het vraagstuk inzake de zogenaamde Contactcommissie’s’ werd op 9 januari 1936 geïnstalleerd. Op 13 juli 1936 vond de laatste van in totaal zes vergaderingen plaats. Op 4 mei 1936 publiceerde de commissie haar rapport, dat onder meer inging op de juridische mogelijkheden voor het opzetten van contactcommissies, op de wenselijkheid ervan en op de samenstelling ervan. Na de laatste vergadering werd de commissie ontbonden. In 1937 werden de eerste contactcommissies ingesteld.

Taken en activiteiten

De opdracht van de raadscommissie werd als volgt geformuleerd: ‘met de verzoekende organisaties overleg te plegen om te komen tot een blijvend contact van de zijde der Gemeente met de verschillende gecentraliseerde maatschappelijke groepen (…)’ en ‘om zich ook omtrent de geheele ordeningsgedachte uit te spreken’. Vanuit de gemeenteraad werd druk uitgeoefend om uiterlijk op 1 maart 1936 de bevindingen te rapporteren.

Organisatie

De commissie bestond uit zeven gemeenteraadsleden (onder wie de voorzitter) en de griffier ter secretarie als secretaris.

Locatie

1936-1936: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2010)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden