header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie voor de Waaloverbrugging te Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie voor de Waaloverbrugging te Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Raadscommissie voor de Waaloverbrugging te Nijmegen

Bestaansperiode: 1911 - circa 1936
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Iedereen die de Waal tussen Nijmegen en Lent wilde oversteken was tot in de late negentiende eeuw aangewezen op de veerpont. Vanaf 1879 konden treinpassagiers via de spoorbrug de rivier passeren, maar het overige verkeer moest aansluiten in de rij voor de pont.

In 1905 had zich een besloten commissie van burgers gevormd, die vanaf januari 1906 in de openbaarheid trad als de Burgerijcommissie voor de Waaloverbrugging. Zij wist de Waaloverbrugging op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Toch duurde het nog tot 1911 voordat de raad een eigen commissie instelde om de mogelijkheden voor de bouw van een brug te onderzoeken.

Geschiedenis

Op 1 april 1911 stelde de gemeenteraad een Commissie voor de Waaloverbrugging in. Deze onderzocht drie mogelijke locaties voor de brug:

  • bij de Ganzenheuvel
  • bij de Lindenberg
  • bij de Belvedere

De commissie beval op 25 juni 1912 in haar rapport aan te kiezen voor een brug bij de Belvedere. De raad besloot aldus op 20 juli.

Begin 1915 gaf het Rijk de vergunning af voor de bouw van de brug over de Waal bij de Belvedere, maar in de gemeentelijke politiek laaide de discussie over de geschikte locatie van de brug weer op. Op 19 mei 1917 maakte de Gemeenteraad met 13 tegen 12 stemmen het besluit van 20 juli 1912 ongedaan. De kwestie van de Waaloverbrugging bleef tot 1925 liggen. In 1927 werd het besluit tot de bouw van de brug genomen en op 16 juni 1936 vond de opening plaats.

Wanneer de commissie is opgeheven is niet bekend. De laatste stukken in het archief dateren van 1935.

Taken en activiteiten

De commissie onderzocht mogelijke locaties voor een brug en onderhield contact met diverse belanghebbende partijen, zoals Nijmeegse ondernemers, Rijkswaterstaat, de minister van Waterstaat en de Internationale Rijnvaartcommissie. Nadat de gemeenteraad voor een brug bij de Belvedere had gekozen, werd de commissie gevraagd een jury samen te stellen ter beoordeling van ingezonden brugplannen. Verder onderzocht zij de financiële aspecten van de rivieroverbrugging.

Organisatie

De commissie, bestaande uit enkele raadsleden, werd voorgezeten door de burgemeester. Daarnaast was er een technische commissie met zes leden. Bij vergaderingen was namens de technische commissie meestal één lid aanwezig.

Locatie

1911-circa 1936:Nijmegen

Bronnen

  • De Gelderlander, 16 juni 1936.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden