header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Commissie voor het aan te bieden Huldeblijk aan de Koningin-Moeder Emma

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Commissie voor het aan te bieden Huldeblijk aan de Koningin-Moeder Emma
Andere naam (namen):
  • Plaatselijke Commissie voor het aan te bieden Huldeblijk aan H.M. de Koningin-Moeder, Regentes van het Koninkrijk

Bestaansperiode: 1896 - 1897
Rechtsvorm:
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Eind 1896 namen ‘ruim 140 vaderlandslievende mannen’ uit het hele land het initiatief om in 1898, wanneer koningin Wilhelmina meerderjarig zou worden, aan haar moeder regentes Emma een nationaal geschenk aan te bieden. Dit als dank voor de manier waarop zij het koningschap als regentes had vervuld na het overlijden van haar echtgenoot Willem III in 1890.

Uit de mannen werd een landelijke hoofdcommissie gevormd. Deze riep per brief, onder anderen aan de burgemeester van Nijmegen, op een bedrag over te maken voor het huldeblijk.

Er was ook een provinciale commissie voor Gelderland. Deze riep de burgemeesters op om in hun gemeente een plaatselijke commissie in te stellen, waarin de hele burgerij vertegenwoordigd zou moeten zijn.

Landelijk bracht de actie ruim 300.000 gulden op. De koningin-moeder besloot dit bedrag te bestemmen voor een volkssanatorium op landgoed Oranje Nassau’s Oord bij Renkum.

Geschiedenis

Op 12 november 1896 vergaderde de plaatselijke commissie voor het eerst. Er volgden nog zeker drie vergaderingen, de laatste waarvan notulen bewaard zijn gebleven is die van 26 augustus 1897.

Het geld werd vergaard door het laten rondgaan van intekenlijsten en door het houden van zittingen in het stadhuis en in diverse cafés in de stad en in de dorpen, in september 1897. Alleen al via de intekenlijsten werd bijna 2900 gulden opgehaald. Onbekend is wat de actie in totaal in Nijmegen opleverde.

Taken en activiteiten

Het verzamelen van geld voor een nationaal huldeblijk aan koningin-moeder Emma.

Organisatie

De commissie had burgemeester P.C. Bijleveld als voorzitter, een wethouder als vicevoorzitter, twee penningmeesters en twee secretarissen.

Locatie

1896-1897:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2019)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden