header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Daniels, M.

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Daniels, M.
Andere naam (namen):

Geboortedatum: 1877
Overlijdensdatum: 1952
Persoonsarchief
Het archief/de collectie van deze persoon is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Levensloop

Petrus Jacobus Franciscus (‘Piet’) Daniels (1845-1930) werd geboren als zoon van de Nijmeegse meesterschoenmaker Johan Hubert Daniels (1821-1901) en Petronella Felet (1815-1889). Piet Daniels nam de zaak van zijn vader over en breidde die uit tot een schoen- en lederhandel. Hij zetelde vanaf 1893 in de gemeenteraad en in de periode 1903-1919 was hij wethouder. Uit zijn huwelijk met de Megense burgemeestersdochter Johanna Maria Sengers kwamen veertien kinderen voort, van wie er drie het vierde levensjaar niet haalden.

Het tweede kind van het gezin was Mattheus Petrus Maria Daniels (‘Mathé’), geboren te Nijmegen op 1 oktober 1877. Hij studeerde wis- en natuurkunde en werkte als leraar op internaat Rolduc voordat hij op 24 april 1919 werd benoemd tot archivaris-bibliothecaris van de gemeente Nijmegen. In deze functie werd hij na een jaar ook lid van de Commissie ter verzeekering eener goede bewaring van gedenkstukken van geschiedenis en kunst te Nijmegen, wat er in de praktijk onder meer op neerkwam dat hij het gemeentemuseum beheerde, evenals de gemeentelijke collectie in het in 1922 geopende Rijksmuseum G.M. Kam. Zijn functie van gemeentearchivaris bekleedde Mathé Daniels tot hem met ingang van 1 november 1942 eervol ontslag werd verleend. Mathé Daniels had een grote interesse in Romeinse oudheden, trok veel op met archeoloog J.H. Holwerda en nam deel aan diverse opgravingen in en om Nijmegen. Diverse publicaties over de opgravingen verschenen vanaf 1917 van zijn hand. Mathé Daniels overleed te Nijmegen op 2 mei 1952.

Maria Philippina Henrica Josepha (‘Mies’) Daniels (1887-1965) was het achtste kind in het gezin. Zij werd omstreeks 1918 directrice van de Openbare Leeszaal en Boekerij in Nijmegen en vervulde deze functie tot aan haar pensioen in 1952.

Mathé Joan Marie Daniels is de zoon van Johan Hubert Antoon Joseph (‘Jan’) Daniels, het vierde kind in het gezin en lange tijd lid en voorzitter van V.V.V. 'Nijmegen Vooruit'. Hij publiceerde in 2000 een boekwerk over zijn oom M.P.M. Daniels en diens werk als archeoloog en gemeentearchivaris.

Beroep en activiteiten

Archivaris-bibliothecaris van de gemeente Nijmegen

Woonplaats(en)

-: Leende

-: Nijmegen

Bronnen

  • Daniels, M., Daniels. Archivaris, archeoloog, Nijmegenaar, Nijmegen, 2000.
  • Dongelmans, M.J., Tussen singel & boulevard. 75 jaar Openbare Bibliotheek in Nijmegen, Nijmegen, 1991.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door G. Boomsma, R. Meijer en H. Roodenburg. (2006, 2016)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden