header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Dansgroep Les Précieuses Ridicules

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Dansgroep Les Précieuses Ridicules
Andere naam (namen):
  • LPR
  • Klassieke dansgroep Les Précieuses Ridicules (LPR)

Bestaansperiode: 1948 -
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief

Geschiedenis

De vereniging, die de naam draagt van: Klassieke dansgroep Les Précieuses Ridicules (LPR), - een naam die ontleend is aan de beroemde komedie van Molière- stond onder auspiciën van het Nijmeegs Studenten Kunstgezelschap "Terpander" , een onderafdeling van het Nijmeegs Studenten Corps "Carolus Magnus". Sinds de opheffing van het Studenten Corps, en daarmee van "Terpander", is LPR een zelfstandige vereniging. LPR is opgericht op 20 november 1945 door de dansleraar W. de Goey, die de vereniging in korte tijd op niveau wist te brengen, en werd als zodanig erkend op 25 mei 1948. Uit die tijd al dateren de optredens voor besloten gezelschappen en voor bejaardencentra.
De dansers, verdeeld in vier jaarkringen, al naar geoefendheid, zijn pas na twee a tweeëneenhalf jaar toneelrijp. Toneelrijpheid omvat meer dan louter technische beheersing van de choreografieën. Eerst wanneer technische beheersing, persoonlijke interpretatie en precieuse stijl evenwichtig samengaan, is het ideaal bereikt. De leden, allen studerende aan de Katholieke Universiteit, moesten lid zijn van het Nijmeegs Studenten Corps en van Terpander om LPR-lid te kunnen worden. Sinds 26 maart 1975 is het lidmaatschap niet alleen aan universitaire studenten voorbehouden. Ook andere jongeren, al dan niet studerend of werkend van 17 tot 30 jaar hebben toegang tot de vereniging. De uitvoeringen worden verzorgd door de leden van het zgn. uitvoeringscarré, dat samengesteld wordt uit dansers die voldoende geoefend zijn en het precieuse repertoir voldoende beheersen om voor het publiek te verschijnen.

Taken en activiteiten

optredens voor besloten gezelschappen en voor bejaardencentra.

Locatie

-:Nijmegen

VerantwoordingKENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden