header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

December 1990

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in december 1990 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1990.


KRONIEK 1990
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


  • 1 Nijmegen is, samen met Dordrecht en Groningen, door een goede voorlichting aan bijstandsgerechtigden in de problemen gekomen. De uitgaven voor de Bijzondere Bijstand zijn vorig jaar meer dan elders toegenomen terwijl dat jaar niet wordt meegeteld bij de verdeling van Rijksgelden. Bovendien is het aantal gerechtigden in Nijmegen met 10,2 % in verhouding tot het landelijk gemiddelde van 3,8 % bijzonder hoog.- Tussen de Bloemerstraat en het gesloopte deel van de Piersonstraat zijn 16e-eeuwse fundamenten gevonden die een nieuw licht werpen op dit tamelijk onbekende stadsdeel.- De burgemeester opent de vernieuwde Hezelstraat en Ganzenheuvel.
  • 3 's-Avonds wordt de nieuwe sfeerverlichting op het Mariënburg beproefd. Monumentale gebouwen zoals de Kapel en het Arsenaal staan voortaan in de schijnwerpers. Dit is het tweede project, na de Molenstraat, van de Stichting Sfeerverlichting.
  • 4 Het Canisius-Wilhelminaziekenhuis gaat samenwerken met gezondheidsinstellingen in de zusterstad Pskov. Men wil regelmatig artsen en medische kennis uitwisselen.
  • 10 De chipfabriek van Philips Nijmegen krijgt als eerste bedrijf een KEMA Keur. Het betreft hier een nieuw keurmerk voor bedrijfsvoering en productiewijze.
  • 12 Bij hetzelfde bedrijf zullen 427 banen verdwijnen. Dit is de tweede reorganisatie bij dit bedrijf. Eerder werden al 332 van de 3.219 banen geschrapt. De plannen moeten voor eind 1991 zijn uitgevoerd.
  • 17 Wethouder Migo geeft het startsein voor de bouw van het kantorencomplex 'Stella Maris' op het terrein aan de Van Schaeck Mathonsingel waar in 1985 het gelijknamige universiteitspand in vlammen opging.
  • 24 De CVD besluit om per 1 januari met twee nieuwe buslijnen (lijn 10 en 11) te starten, mede om de toeloop van naar schatting 1,4 miljoen extra passagiers (studenten met OV-kaart) op te vangen.
  • 28 Fotograaf Jan van Teeffelen krijgt een 'Blauw Steentje' uitgereikt door de Vereniging van Binnenstad Ondernemers en wordt opgenomen in de Broederschap van de Blauwe Steen wegens zijn bijzondere (fotografische) verdiensten voor de binnenstad.- In de kapel van het voormalige Dominicuscollege komt een permanente tentoonstelling van een collectie religieuze kunst. Het klooster en het grootste deel van het schoolgebouw worden gesloopt.
KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden