December 1994

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in december 1994 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1994.


KRONIEK 1994
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 1 Wethouder J. Thielen van Volkshuisvesting wil laten onderzoeken of leegstaande kantoorpanden in de stad ingezet kunnen worden op de woningmarkt.
 • 3 De Nijmeegse parkeerpolitie wordt uitgerust met zogeheten handy-terminals. Met deze handapparatuur kunnen niet slechts gegevens van bonnen elektronisch worden vastgelegd en verwerkt, maar kunnen ook gegevens over gestolen auto's worden opgevraagd.
 • 6 De 55 vrijwilligers van het Ronald McDonaldhuis, waar ouders van jeugdige kankerpatiënt)es een tijdelijk huis vinden, hebben de vrijwilligersprijs 1994 ontvangen. De prijs bestaat uit een cheque van ƒ 1.000,-, een kunstvoorwerp in de vorm van een schaal en een draagspeld.
 • 7 Met een subsidie van ƒ 6.000,- wil de gemeente duidelijk maken, waardering te hebben voor de toneelproductie 'Mariken van Nieumeghen' op basis van een eigentijdse tekst van de hand van de Nijmeegse schrijver Cees van der Pluym. Het toneelstuk zal begin 1995 door het Nijmeegse theaterbedrijf Oriënt op de planken worden gebracht.
 • 8 De regionale brandweer Nijmegen en omstreken heeft het nieuwe intergemeentelijke rampenbestrijdingsplan overstroming en dijkdoorbraak vastgesteld. Het is voor het eerst dat gemeenten een rampenplan openbaar maken. Nog niet kan worden bevroed dat dit plan reeds twee maanden later zijn bruikbaarheid in de praktijk zal kunnen bewijzen.
 • 10 Vanmorgen houdt de politie in de tuin van wethouder W. Hompe een Nijmeegse vrouw aan die zijn huis in brand wilde steken. Gelukkig heeft ze vooraf zelf de politie gebeld.
 • 12 Het algemeen bestuur van de VVV Rijk van Nijmegen heeft vandaag J. Looman, directeur van de Transport Centrale Gelderland, benoemd tot nieuwe voorzitter als opvolger van mevrouw S. Weker, die per 1 januari haar functie neerlegt.
 • 14 Met de afspraak dat alle betrokkenen weer met elkaar aan tafel gaan zitten, lijkt een slepend conflict rond de begraafplaats aan de Daalseweg te zijn bezworen. In een verzoeningsoverleg op het stadhuis hebben partijen - de dekenale Stichting en de Stichting In Paradisum - afgesproken het gemeentelijk groenplan als uitgangspunt te nemen voor herstel en gedeeltelijke handhaving van het kerkhof.
 • 15 Het ultrarechtse Student Front Nijmegen verspreidt in studentenflats opruiende pamfletten waarin de subsidiëring van asielzoekers geplaatst wordt tegenover de bezuiniging op studenten.
 • 17 Vandaag treedt het nieuwe bestuur van het Actief Comité Binnenstad aan met als opdracht het ontwikkelen van een organisatiestructuur voor de jaarlijkse, succesvolle Nijmeegse zomerfeesten en het organiseren van die feesten in '95.
 • 20 De chaos die is ontstaan door de gemeentelijke voorlichting over de nieuwe verplichte groene afvalzak van 1 gulden noopt het gemeentebestuur om nog vóór Oudjaar een nieuwe publiciteitsactie op te zetten.
 • 21 De voorzitter van de Vereniging van Binnenstad Ondernemers luidt de noodklok, omdat de huren voor winkelpanden in de binnenstad onbetaalbaar dreigen te worden. In de Broerstraat bijvoorbeeld moet een vierkante meter ƒ 1.000,- a ƒ 1.500,- opbrengen, met gevolg dat de kleinere winkels verdrongen worden door de grote ketenbedrijven.
 • 22 Tijdens de bijeenkomst van het voorlopig algemeen bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen blijkt dat zich 36 gegadigden hebben aangemeld voor het voorzitterschap. Deze full-time voorzitter voor maximaal 4 jaar zal 25 gemeenten met in totaal 600.000 inwoners tot samenwerking moeten bewegen op gebieden als milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening e.d.
 • 23 Het Casino aan de Waalkade speelt weer voor Kerstman door 4 ton subsidies of garantiesubsidies te geven aan tal van Nijmeegse activiteiten en evenementen. Zo gaat bijvoorbeeld ƒ 100.000,- naar de Nijmeegse Zomerfeesten en ƒ 5.000,- naar de Stichting Open Internationale Damkampioenschappen. Ook de Internationale Fietsvierdaagse, het smartlappenfestival, de koffieconcerten op de Waalkade, het Vrij-Uit festival, de Vereeniging, de schouwburg, de straattheater- en muziekdag e.a. vallen in de zeer gewaardeerde prijzen.
 • 24 Laatste werkdag voor herenkapper Jos Janssen aan de Van Welderenstraat. Hij leerde het vak in de zaak van zijn vader aan de voormalige Zeigelbaan. Nadat ze hier in 1944 waren weggebombardeerd, begonnen vader en zoon een nieuwe zaak aan de Van Welderenstraat.
 • 26 Op tweede Kerstdag begint het Waaggebouw aan de Grote Markt aan zijn zoveelste jeugd. Vooralsnog wordt het linkergedeelte op de begane grond ingericht als café met podium en dansvloer, het rechter gedeelte wordt restaurant met populaire dagschotels. Ook de bovenverdiepingen zullen in de exploitatie betrokken worden.
 • 27 Loco-burgemeester A.F. Buitenhuis feliciteert namens de Nijmeegse gemeenschap het zestigjarig bruidspaar De Waal.
 • 30 Vandaag viert mw. Kuiper-van Dorst haar honderdste verjaardag in Huize Boszicht, waar de burgemeester haar komt feliciteren.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...