December 1995

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in juni 1995. Zie voor verantwoording en overzicht de jaarkroniek van 1995 of gebruik de navigatiebalk onderaan het artikel.

1 De eerste steen wordt gelegd voor een nieuw Philipslaboratorium op de hoek van de Neerbosscheweg en de Nieuwe Dukenburgseweg. Met de bouw hier van is een investering van enkele tientallen miljoenen guldens gemoeid. 'De kathedraal' zal worden ingericht voor de produktie van een nieuwe generatie chips.

2 Aangezien de doorstroming binnen het Nijmeegse ambtelijke apparaat van ruim 2000 werknemers minimaal is, streeft het stadsbestuur naar een kleinere, breed inzetbare kernbezetting met daaromheen een schil van personeel met tijdelijke arbeidscontracten. Om de snelle vergrijzing (67% van de medewerkers is tussen de 35 en 55 jaar oud) tegen te gaan, wordt hoge prioriteit gegeven aan flexibele contracten voor alle functieniveau's, flexibele beloning en 'uitstroombegeleiding'.

5 De gemeentelijke subsidie aan het Natuurmuseum in de Gerard Noodtstraat wordt verhoogd tot drie ton. Dit als blijk van waardering voor de goede wijze waarop het museum - naast het organiseren van exposities en projecten - de functie van bevordering van natuur- en milieuvriendelijk gedrag bij de Nijmeegse bevolking vervult.

6 Door middel van een straatenquête kunnen Nijmegenaren hun voorkeur kenbaar maken voor een van de zes verschillende bestratingen die in de Molenstraat zijn aangelegd als staalkaart voor de toekomstige stoffering van het Centrum 2000.

7 De kansen voor Nijmegen op een Europese subsidie voor een kabeltram over de Waal zijn toegenomen, nu concurrent Arnhem is afgehaakt. Het financieel en stedebouwkundig haalbaarheidsonderzoek moet voorjaar 1996 het startsignaal geven voor het besluitvormingstraject.

8 De 35 vrijwilligers van Het Kasteel, de particuliere instelling die de dagopvang van thuislozen verzorgt, krijgen erkenning voor hun inzet. Zij ontvangen de Nijmeegse Vrijwilligersprijs 1995, bestaande uit een bedrag van ƒ 1000,- en een kunstwerk. In totaal waren er dit jaar 26 inzendingen voor het thema 'grenzeloos vrijwilligerswerk'.

9 Voor het eerst kan de gemeente met harde cijfers aantonen dat Nijmegen inderdaad een smeltkroes van culturen is. Ruim 21% van de bevolking heeft (recente) wortels in het buitenland. Europa en de VS: 32%; Turkije: 23%; Suriname en de Antillen: 17%; Marokko: 13%. Bij deze hoge percentages steekt het lage aantal Nijmegenaren uit typische asiellanden zoals Somalië, Irak, Iran, Bosnië en Vietnam opvallend af. Het gaat in het laatste geval om ca. 800 mensen oftewel 0,5% van de totale bevolking.

12 Het nieuwe Nijmeegse museum op het Kelfkensbos, dat over drie jaar geopend moet worden, krijgt de naam 'Museum Het Valkhof. Het dagblad De Gelderlander had een prijsvraag uitgeschreven, die een kleine 700 inzendingen met ca. 1500 namen opleverde. De winnares Mirande van de Goor uit Beuningen krijgt een museumreis naar New York aangeboden.

13 Vandaag wordt het bestemmingsplan dat de bouw van ca. 650 woningen op de sportvelden bij Grootstal regelt definitief. Op de milieuschaal, die loopt van 1 tot 10, heeft het project een 7 gekregen. Op Grootstal komt een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en huishoudelijk afvalwater. Op acht plekken worden er centrale inzamelpunten voor huishoudelijk afval aangelegd; alle woningen zijn energiezuinig; 36 huizen worden bij wijze van experiment uitgerust met een warmtepomp die de warmte uit het grondwater haalt.

14 Een Nijmeegse restauranthouder roept zijn collega's op om ieder een zwerver te adopteren, die elke avond het over gebleven eten, dat anders toch maar in de vuilnisbak verdwijnt, kan komen ophalen. De wijze raad die hij daarbij geeft, luidt: 'Volg je hart en maak goede afspraken. Als je ze behandelt als gewone mensen, wat ze natuurlijk zijn, is er geen vuiltje aan de lucht'.

17 De historische vereniging Numaga organiseert voor het eerst en met veel succes een fietstocht langs waardevolle (natuur)monumenten in een Nijmeegse wijk. Brakkenstein heeft de primeur. De voorlichting met betrekking tot markante objecten zoals het land goed Brakkesteyn, de Tarcisiusschool en het verenigingsgebouw Roomsch Leven valt in de smaak bij de ca.25 deelnemers.

18 In de Trêveszaal van het stadhuis wordt het eerste nummer van het Arnhems/Nijmeegse straatmagazine Impuls gepresenteerd, waarvoor de gemeente een subsidie van ƒ 4000,- heeft toegekend. Het is de bedoeling dat daklozen dit blad gaan verkopen, terwijl twee banenpoolers als respectie velijk hoofdredacteur en bureaumede werker zijn aangesteld.

19 Dr. Th. Stoelinga, voorzitter van het college van bestuur van de KUN, deelt de universiteitsraad mee dat de fusie van de Nijmeegse en Tilburgse universiteit tot een instelling met twee locaties op korte termijn niet haalbaar is. Bij zijn aftreden als rector magnificus had prof. J. Giesbers in 1987 reeds de hoop uitgesproken dat deze fusie voor het jaar 2000 een feit zou zijn. In 1995 blijkt het draagvlak hiervoor nog steeds onvoldoende breed.

20 De gemeenteraad besluit om het politiek-cultureel centrum O42 en het filmhuis Cinemariënburg gezamenlijk te huisvesten in het geplande poortgebouw aan het Mariënburg. Hopelijk geeft dit besluit een extra stimulans aan de traag lopende planvorming rond Centrum 2000, het herinrichtingsplan van de Nijmeegse binnenstad.

21 De bouw van het ijspaleis annex congrescentrum in de Brabantse Poort blijkt bijna 3 miljoen gulden duurder uit te vallen dan de 32 miljoen die begroot was. Voor de helft van de overschrijding is een gemeentekrediet nodig; de andere helft wordt gedekt door sponsors en andere subsidiebronnen.

22 Besloten wordt tot vestiging van een dag-en-nachtmeldpunt voor vandalisme in Metterswane tegenover het station. De Nijmeegse burger kan rekenen op telefonische afhandeling dan wel huisbezoek. De bedoeling is dat er binnen een week actie wordt ondernomen en de vernieling hersteld wordt.

27 Henk Budel ontvangt van de binnenstadondernemers het Blauwe Steentje, omdat hij zich, zoals dat heet, aanwijsbaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nijmeegse binnenstad. Hij wordt onder andere geprezen als 'sfeermaker', wat verwijst naar Budels inspanningen voor het in de schijnwerpers zetten van karakteristieke gebouwen en plekken in de binnenstad.KRONIEK 1995
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december