December 1999

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Belangrijke en minder belangrijke gebeurtenissen in december 1999 op basis van de kroniek uit het Numaga-jaarboek. Zie voor het overzicht en de verantwoording voor dit jaar: kroniek 1999.


KRONIEK 1999
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december


 • 3 Het echtpaar Ton en Agnes Smids wordt koninklijk onderscheiden wegens zijn jarenlange inzet voor de Vereniging Evenementen Begeleiding Nijmegen, waarvan Ton vandaag als voorzitter afscheid neemt. Zijn vrouw was de 'moeder' van de organisatie.
 • 6 De oppositie dwingt van de collegepartijen de belofte af dat de bezuinigingen in het subsidiebeleid (1,9 miljoen gulden) nader zullen worden bekeken en eventueel zullen worden geschrapt, indien aanvaardbare alternatieven worden geboden.
 • 8 Het Nijmeegs Natuurmuseum maakt bekend zich meer te willen gaan richten op het natuurgebied in de Gelderse Poort en te gaan functioneren als infopunt.
 • 9 Een Engelse automobilist rijdt op het Keizer Karelplein vanaf de Oranjesingel rechtdoor het plantsoen in om daarna tegen de stroom in de Nassausingel op te rijden. Volgens de politie speelde onmatig gebruik van alcohol hierbij een rol.
 • 10 Gerard Lemmens wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn verdiensten voor het Nijmeegse museum, dat nu zijn vorm heeft gekregen in Museum Het Valkhof.
 • 13 Er is een Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (Rif-Midden) opgericht in Gelderland, waarin onder voorzitterschap van de Nijmeegse wethouder van Sociale Zaken, G. van Rumund, de gemeenten, de belastingdienst, het GAK e.a. samenwerken in de bestrijding van sociale fraude.
 • 15 Met een krappe meerderheid plaatst de gemeenteraad de kerk aan de Daniëlsweg op de gemeentelijke monumentenlijst, wat de sloop zal bemoeilijken. De bezuinigingsplannen op het gebied van de gemeentelijke subsidies (1,9 miljoen gulden) worden door de raad geaccepteerd, maar niet zonder een forse aanvaring tussen de oppositie- en collegepartijen.
 • 16 De Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen viert haar vijftigjarig bestaan.
 • 17 Prof. dr. A.M. Hagen, hoogleraar Dialectkunde en decaan van de Letterenfaculteit van de KUN, houdt zijn afscheidsrede en wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 20 Scheidend rector magnificus van de KUN, prof. dr. T.J.M. van Els, wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 • 21 Laatste kerstborrel voor het personeel van de Dobbelmanfabriek, die nog voor kerstmis haar poorten definitief zal sluiten. Het wasmiddel Dobbelman zal blijven bestaan en voortaan in een fabriek in Denemarken worden gemaakt.
 • 22 Het raadslid P. Depla (PvdA) neemt op de Grote Markt 2000 handtekeningen in ontvangst tegen het beruchte nieuwbouwproject Flash Gordon, waarbij o.a. het Weeshuis op de Hessenberg gesloopt zou moeten worden. Ondanks de handtekeningactie blijft Depla voor het plan. Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. - In Lent wordt het huis Het Buske 7, dat een obstakel vormde voor de bouwplannen in het kader van de Waalsprong, van het fundament gelicht en naar een 80 meter verderop gelegen nieuwe plek gereden.
 • 20 Het Radboudziekenhuis maakt bekend een eigen buslijn te willen opzetten tussen Arnhem en het ziekenhuis om de problemen van het spitsverkeer te vermijden. Het is de bedoeling dat deze bus gebruik gaat maken van de vrije busbaan. Er wordt een enquête voorbereid onder het personeel om de belangstelling te peilen.
 • 27 Bij een brand in een bovenwoning aan de Lange Hezelstraat komt de 80-jarige bewoonster om het leven.
 • 29 Op de Blauwe Steen ontvangt NEC-voorzitter Hans van Delft het Blauwe Steentje van de vereniging van binnenstadondernemers. Hoewel hij niet veel verdiensten heeft voor de binnenstad, is Van Delft volgens VBO-voorzitter Stan Brinkhoff een ondernemer die Nijmegen "duidelijker op de kaart van Nederland heeft gekregen".
 • 31 De millenniumwisseling verloopt rustig - wat ook geen verbazing hoeft te wekken aangezien het een gewone jaarwisseling betreft en de nieuwe eeuw pas in 2001 zal beginnen. De komst van het nieuwe jaar wordt luister bijgezet door een concert van het Nijmeegs Kamerorkest met als solisten Daniël Wayenberg en Jasperina de Jong.

Commentaar

<comments hideForm="false"/> of, lees de overige commentaren ...