Deelnemersregistratie Vierdaagse

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Een interessant en misschien wel het belangrijkste onderdeel in het archief van de KNBLO is de deelnemersregistratie. Hierin is op te zoeken wie wanneer of hoe vaak heeft deelgenomen aan de Vierdaagsen van 1921 tot 1987. De deelnemersregistratie van latere jaren is nog niet openbaar of nog niet overgedragen aan het archief.

De registratie bestaat uit drie onderdelen:

 • A. alfabetische deelnemersregisters per vierdaagse (1923-1987)
 • B. deelnemersregisters per vierdaagse op inschrijvings- of volgnummer met dagprestaties en beloning (1921-1946, 1952-1968)
 • C. deelnemerskaarten met per deelnemer de jaren waarin is deelgenomen, alfabetisch geordend op achternaam (1946-1954, 1955-1983)

Om meer te weten over een deelnemer zijn de onderdelen A en C het beste bruikbaar door de indeling op alfabet. Op basis van de eerste letters van de achternaam kan het juiste deel worden aangevraagd. Door een verwijzing naar een paginanummer of inschrijvingsnummer kan dit een ingang vormen om de vermelding van iemand in onderdeel B te vinden.

De stukken zijn in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen aan te vragen met het inventarisnummer. De inventaris van het archief van de KNBLO is online te raadplegen. Gebruik deze link voor de beschrijvingen van de deelnemersregistratie.

A. Alfabetische deelnemersregisters

Bij de alfabetische registers is er per jaar onderscheid naar soort deelnemers: burgers, militairen, individueel of in groepsverband of per afstand. Het gaat om de volgende inventarisnummers:

 • 1017-1087 Deelnemersregisters, alfabetisch ingedeeld op achternaam over de jaren 1923-1963
 • 1088-1101 Deelnemersregisters met als benaming "Jaarboek KNBLO" over de jaren 1968-1981 en 1987

Van 1964, 1966 en 1967 ontbreken de registers en van 1965 is er alleen een lijst met militaire deelnemers.Van deze jaren zijn er wel registers op inschrijvingsnummer (onderdeel B). Het inschrijf- of deelnamenummer staat mogelijk vermeld op de deelnemerskaart (onderdeel C).

Van 1982 tot en met 1986 zijn er geen jaarboeken. Alleen voor 1982 en 1983 zijn er registraties op deelnemerskaarten.

B. Deelnemersregisters en lijsten op nummer

Ook deze lijsten zijn ingedeeld naar soort deelnemer, overeenkomend met de indeling van onderdeel A van dat jaar. Het gaat om de volgende inventarisnummers:

 • 1102-1186 Deelnemersregisters, ingedeeld op inschrijvings- / volgnummer over de jaren 1921-1946
 • 1187 – 1270 Lijsten van deelnemers met opgave van dagprestaties en beloning 1952, 1954-1968

Van 1947 tot en met 1951 en van 1953 ontbreken deze lijsten.

C. Deelnemerskaarten

Er zijn twee series deelnemerskaarten, van 1946 tot en met 1954 en van 1955 tot en met 1983. De tweede serie is verdeeld in kaarten van Nederlanders, buitenlanders en verzorgers.

Het gaat om de volgende inventarisnummers:

 • 1271-1292 Deelnemerskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, eerste serie 1946-1954
 • 1293-1348 Deelnemerskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, tweede serie, rubriek Nederland 1955-1983
 • 1349-1388 Deelnemerskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, tweede serie, rubriek Buitenland 1955-1983
 • 1389 -1392 Deelnemerskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, tweede serie, rubriek verzorgers 1955-1983

Voor de jaren 1984-1987 zijn er geen deelnemerskaarten. Voor 1987 is er nog de alfabetische lijst (onderdeel A) maar voor 1984-1986 zijn er geen gegevens beschikbaar.

Geschiedenis Vierdaagse

startpagina
Alles over de geschiedenis van de Vierdaage in het Digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Lees verder>>>
Voorbeelden
Pagina uit een alfabetisch deelnemersregister. 1936, deelnemers in groepsverband, letter R (inv.nr. 1039):
Pagina uit een deelnemersregister op inschrijfnummer. 1936, burgers in verenigingsverband, volgnummers 1380-2663, pagina 8 (inv.nr. 1148):
Deelnemerskaart uit de serie 1946-1952, Fa - Go (inv.nr. 1276):