header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Dekenaat Druten

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Dekenaat Druten
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1804 - 2009
Rechtsvorm: kerkelijke instelling
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1801 hief de Franse Republiek het bisdom Roermond op. Het deel van het bisdom dat deel uitmaakte van de Bataafse Republiek, de dekenaten Cuijk en Nijmegen, werd omgevormd tot het apostolisch vicariaat Grave-Nijmegen, dat vanuit Grave werd bestuurd. In 1851 fuseerde het met het apostolisch vicariaat 's-Hertogenbosch, dat in 1853 tot bisdom werd verheven.

Geschiedenis

In 1804 werd het dekenaat Nijmegen gesplitst in het dekenaat Nijmegen en het dekenaat Druten. Het gebied van het dekenaat Druten viel ongeveer samen met dat van de huidige gemeenten Druten en West Maas en Waal. Op 31 januari 2009 fuseerde het dekenaat met het dekenaat Wijchen tot het dekenaat Druten-Wijchen.

Taken en activiteiten

In de rooms-katholieke kerk is een dekenaat een bestuurseenheid waarin een apostolisch vicariaat of een bisdom onderverdeeld kan zijn. Een dekenaat wordt geleid door een deken, de regionale vertegenwoordiger van de bisschop en doorgaans één van de pastors in het dekenaat. De deken bezit weinig eigen bevoegdheden; zijn rol beperkt zich tot die van tussenpersoon tussen bisschop en regionale geestelijkheid en die van voorzitter van het lokale pastorsoverleg.

Locatie

1804-2009: Druten

Bronnen

  • L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch, derde deel, St.-Michielsgestel 1872

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door A.Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden