Dienst Educatie en Welzijn Gemeente Nijmegen

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

Algemene gegevens
Naam : Dienst Educatie en Welzijn Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):

{{#if: EW| * Andere naam::EW|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam2}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam3}}}]]|}} {{#if: | * [[Andere naam::{{{Andere naam4}}}]]|}}

Bestaansperiode: Beginjaar::1985 - Eindjaar::1998
Rechtsvorm: Rechtsvorm::Overheid
Voorganger(s):

{{#if: Secretarie gemeente Nijmegen| * opvolger van::Secretarie gemeente Nijmegen|}} {{#if: Gemeentelijke Sociale Dienst| * opvolger van::Gemeentelijke Sociale Dienst|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger3}}}]]|}} {{#if: | * [[opvolger van::{{{Voorganger4}}}]]|}}

Opvolger(s):

{{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger1}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger2}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger3}}}]]|}} {{#if: | * [[voorganger van::{{{Opvolger4}}}]]|}}

Hoger orgaan:

{{#if: | Hoger orgaan::|}}

Archief
{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126487294%7C Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
|}}

{{#if: | Vindplaats archief:|}}

{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126487294%7C
|}}{{#if: https://hdl.handle.net/21.12122/2126487294%7CNaar beschrijving archief|}}{{#if: | |}}

{{#if: Bij de reorganisatie van de gemeente Nijmegen in 1985 werden de taken van de Secretarie flink gewijzigd: zij droeg de beleidsvorming grotendeels over aan (veelal eerder opgerichte) gemeentelijke diensten en behield een coördinerende taak. Taken van de Secretarie en de Gemeentelijke Sociale Dienst op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en sociaal-cultureel werk werden samengebracht in een nieuwe dienst.

Met een nieuwe reorganisatie per 1 januari 1992 stapte de gemeente volledig over naar het zogenoemde sectorenmodel, waarin de diensten vrij zelfstandige onderdelen werden die een grote mate van vrijheid hadden in het uitvoeren van het beleid.|

Algemene context

Bij de reorganisatie van de gemeente Nijmegen in 1985 werden de taken van de Secretarie flink gewijzigd: zij droeg de beleidsvorming grotendeels over aan (veelal eerder opgerichte) gemeentelijke diensten en behield een coördinerende taak. Taken van de Secretarie en de Gemeentelijke Sociale Dienst op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en sociaal-cultureel werk werden samengebracht in een nieuwe dienst.

Met een nieuwe reorganisatie per 1 januari 1992 stapte de gemeente volledig over naar het zogenoemde sectorenmodel, waarin de diensten vrij zelfstandige onderdelen werden die een grote mate van vrijheid hadden in het uitvoeren van het beleid. |}}

{{#if: Bij raadsbesluit van 18 december 1984 werd de dienst Educatie en Welzijn per 1 januari 1985 aangewezen als tak van dienst, ofwel een administratief zelfstandig lichaam. De dienst kwam grotendeels voort uit de oude secretarieafdelingen Onderwijs, Maatschappelijk Welzijn en Culturele Zaken en de Nijmeegse Sportstichting.

Educatie en Welzijn maakte samen met Sociale Zaken deel uit van wat de ‘zachte sector’ werd genoemd – de tegenhanger van de ‘harde sector’ waaronder diensten als Economische Zaken, Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting vielen.

De dienst telde in 1985 454 formatieplaatsen, in 1996 458. Daarvan waren 88 plaatsen in 1985 ingevuld binnen het gemeentelijk apparaat (159 in 1996), ongeveer 325 bij het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs (265 in 1996) en de rest bij gelieerde diensten, zoals Gemeentemuseum 'Commanderie van St. Jan' en het Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsbeoefening (CBB). Wettelijk ontstond begin jaren 1990 de mogelijkheid het openbaar onderwijs op afstand te plaatsen en over te dragen aan een stichting voor openbaar onderwijs. Daardoor stonden de openbare scholen niet langer rechtstreeks onder het gezag van het gemeentebestuur. Ook de gebouwen werden aan het verzelfstandigde openbaar onderwijs overgedragen.

Per 1 januari 1999 onderging de gemeente Nijmegen opnieuw een ingrijpende reorganisatie, waarin de diensten plaatsmaakten voor een kleiner aantal directies. De organisatie werd hierdoor platter. De taken van Educatie en Welzijn gingen grotendeels over naar de directie Inwoners en deels naar de directie Wijkaanpak en Leefbaarheid.|

Geschiedenis

Bij raadsbesluit van 18 december 1984 werd de dienst Educatie en Welzijn per 1 januari 1985 aangewezen als tak van dienst, ofwel een administratief zelfstandig lichaam. De dienst kwam grotendeels voort uit de oude secretarieafdelingen Onderwijs, Maatschappelijk Welzijn en Culturele Zaken en de Nijmeegse Sportstichting.

Educatie en Welzijn maakte samen met Sociale Zaken deel uit van wat de ‘zachte sector’ werd genoemd – de tegenhanger van de ‘harde sector’ waaronder diensten als Economische Zaken, Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting vielen.

De dienst telde in 1985 454 formatieplaatsen, in 1996 458. Daarvan waren 88 plaatsen in 1985 ingevuld binnen het gemeentelijk apparaat (159 in 1996), ongeveer 325 bij het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs (265 in 1996) en de rest bij gelieerde diensten, zoals Gemeentemuseum 'Commanderie van St. Jan' en het Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsbeoefening (CBB). Wettelijk ontstond begin jaren 1990 de mogelijkheid het openbaar onderwijs op afstand te plaatsen en over te dragen aan een stichting voor openbaar onderwijs. Daardoor stonden de openbare scholen niet langer rechtstreeks onder het gezag van het gemeentebestuur. Ook de gebouwen werden aan het verzelfstandigde openbaar onderwijs overgedragen.

Per 1 januari 1999 onderging de gemeente Nijmegen opnieuw een ingrijpende reorganisatie, waarin de diensten plaatsmaakten voor een kleiner aantal directies. De organisatie werd hierdoor platter. De taken van Educatie en Welzijn gingen grotendeels over naar de directie Inwoners en deels naar de directie Wijkaanpak en Leefbaarheid. |Van deze organisatie is nog geen beschrijving beschikbaar.}}

{{#if: De voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid op de terreinen onderwijs en volwasseneneducatie, kunst en cultuur, sociaal-cultureel werk en sport en recreatie. Uiteenlopende zaken hoorden tot het taakgebied, zoals kinderopvang, personeelsbeleid voor het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen, stedenbanden, openbare bibliotheken, musea, subsidieverlening aan welzijnsorganisaties, subsidiëring van kunstenaars, achterstandsgebiedenbeleid, jeugd en veiligheid, ouderenbeleid, werkloosheidsbeleid en sportaccommodaties.

De dienst formuleerde zijn missie in 1994 als volgt:

 • Zorg voor kwaliteit en leefbaarheid van de plaatselijke samenleving in sociale, culturele en maatschappelijke zin
 • De zorg voor de maatschappelijke participatie van in principe alle burgers
 • Het verduidelijken van de fundamentele samenhang tussen deze doelen|

Taken en activiteiten

De voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid op de terreinen onderwijs en volwasseneneducatie, kunst en cultuur, sociaal-cultureel werk en sport en recreatie. Uiteenlopende zaken hoorden tot het taakgebied, zoals kinderopvang, personeelsbeleid voor het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen, stedenbanden, openbare bibliotheken, musea, subsidieverlening aan welzijnsorganisaties, subsidiëring van kunstenaars, achterstandsgebiedenbeleid, jeugd en veiligheid, ouderenbeleid, werkloosheidsbeleid en sportaccommodaties.

De dienst formuleerde zijn missie in 1994 als volgt:

 • Zorg voor kwaliteit en leefbaarheid van de plaatselijke samenleving in sociale, culturele en maatschappelijke zin
 • De zorg voor de maatschappelijke participatie van in principe alle burgers
 • Het verduidelijken van de fundamentele samenhang tussen deze doelen

|}}

{{#if: De dienst bestond in 1985 uit vier stafafdelingen:

 • EW10: Personeelszaken
 • EW20: Financieel beheer
 • EW(?): Financieel beleid
 • EW(?): Juridische Zaken

Verder telde deze, naast een algemeen directiesecretariaat, vier functionele afdelingen:

 • EW50: Onderwijs & Volwasseneneducatie
 • EW60: Kunst & Cultuur
 • EW70: Sport & Recreatie
 • EW80: Sociaal Cultureel Werk (SCW)

In 1987-1990 onderging Educatie en Welzijn een reorganisatie. Per 1 januari 1988 werd de afdeling Registratuur opgenomen als stafafdeling en in 1989 werden de taken van directeur en adjunct-directeur gescheiden: de adjunct werd verantwoordelijk voor de stafafdelingen, de directeur voor de functionele afdelingen. De stafafdelingen werden als volgt gereorganiseerd:

 • EW10: Personeelszaken
 • EW25: Informatievoorziening (ook wel: Financieel Beheer)
 • EW40: Juridische Zaken
 • EW(?): Registratuur
 • EW(?): Financieel Beleid

De dienst bestond in 1993 uit een directie, secretariaat, ondersteuning in de vorm van Voorlichting en Juridische Zaken en vijf afdelingen:

 • Planning en Controle
 • Algemeen Beleid
 • Onderwijs en Volwasseneneducatie
 • Welzijn en cultuur, subsidies
 • Sport en Recreatie

Begin 1995 telde de dienst naast een secretariaat en de stafafdelingen Beleidscoördinatie, Personeelszaken, Planning & Control, Voorlichting en Juridische Zaken nog steeds vier functionele afdelingen:

 • Sociaal Cultureel Werk en Subsidiebeheer (vanaf 1996: Sociaal Cultureel Werk en Zorg)
 • Onderwijs en Volwasseneneducatie
 • Kunst en Cultuur
 • Sport en Recreatie

Projectbureau Integrale Stadsdeelaanpak werd in 1995 als vijfde afdeling ingericht.|

Organisatie

De dienst bestond in 1985 uit vier stafafdelingen:

 • EW10: Personeelszaken
 • EW20: Financieel beheer
 • EW(?): Financieel beleid
 • EW(?): Juridische Zaken

Verder telde deze, naast een algemeen directiesecretariaat, vier functionele afdelingen:

 • EW50: Onderwijs & Volwasseneneducatie
 • EW60: Kunst & Cultuur
 • EW70: Sport & Recreatie
 • EW80: Sociaal Cultureel Werk (SCW)

In 1987-1990 onderging Educatie en Welzijn een reorganisatie. Per 1 januari 1988 werd de afdeling Registratuur opgenomen als stafafdeling en in 1989 werden de taken van directeur en adjunct-directeur gescheiden: de adjunct werd verantwoordelijk voor de stafafdelingen, de directeur voor de functionele afdelingen. De stafafdelingen werden als volgt gereorganiseerd:

 • EW10: Personeelszaken
 • EW25: Informatievoorziening (ook wel: Financieel Beheer)
 • EW40: Juridische Zaken
 • EW(?): Registratuur
 • EW(?): Financieel Beleid

De dienst bestond in 1993 uit een directie, secretariaat, ondersteuning in de vorm van Voorlichting en Juridische Zaken en vijf afdelingen:

 • Planning en Controle
 • Algemeen Beleid
 • Onderwijs en Volwasseneneducatie
 • Welzijn en cultuur, subsidies
 • Sport en Recreatie

Begin 1995 telde de dienst naast een secretariaat en de stafafdelingen Beleidscoördinatie, Personeelszaken, Planning & Control, Voorlichting en Juridische Zaken nog steeds vier functionele afdelingen:

 • Sociaal Cultureel Werk en Subsidiebeheer (vanaf 1996: Sociaal Cultureel Werk en Zorg)
 • Onderwijs en Volwasseneneducatie
 • Kunst en Cultuur
 • Sport en Recreatie

Projectbureau Integrale Stadsdeelaanpak werd in 1995 als vijfde afdeling ingericht. |}}

{{#if: {{#if:1998-1998|locatie periode::1998-1998:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Korte Nieuwstraat 6 {{#if:51.846377,5.865867|locatie in googlemaps|}}
|

Locatie

{{#if:1998-1998|locatie periode::1998-1998:|}}plaatsnaam::Nijmegen adres::Korte Nieuwstraat 6 {{#if:51.846377,5.865867|locatie in googlemaps|}}
|}} {{#if: |

|}} {{#if: Bij raadsbesluit van 18 december 1984 werd de dienst Educatie en Welzijn per 1 januari 1985 aangewezen als tak van dienst, ofwel een administratief zelfstandig lichaam. De dienst kwam grotendeels voort uit de oude secretarieafdelingen Onderwijs, Maatschappelijk Welzijn en Culturele Zaken en de Nijmeegse Sportstichting.

Educatie en Welzijn maakte samen met Sociale Zaken deel uit van wat de ‘zachte sector’ werd genoemd – de tegenhanger van de ‘harde sector’ waaronder diensten als Economische Zaken, Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting vielen.

De dienst telde in 1985 454 formatieplaatsen, in 1996 458. Daarvan waren 88 plaatsen in 1985 ingevuld binnen het gemeentelijk apparaat (159 in 1996), ongeveer 325 bij het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs (265 in 1996) en de rest bij gelieerde diensten, zoals Gemeentemuseum 'Commanderie van St. Jan' en het Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsbeoefening (CBB). Wettelijk ontstond begin jaren 1990 de mogelijkheid het openbaar onderwijs op afstand te plaatsen en over te dragen aan een stichting voor openbaar onderwijs. Daardoor stonden de openbare scholen niet langer rechtstreeks onder het gezag van het gemeentebestuur. Ook de gebouwen werden aan het verzelfstandigde openbaar onderwijs overgedragen.

Per 1 januari 1999 onderging de gemeente Nijmegen opnieuw een ingrijpende reorganisatie, waarin de diensten plaatsmaakten voor een kleiner aantal directies. De organisatie werd hierdoor platter. De taken van Educatie en Welzijn gingen grotendeels over naar de directie Inwoners en deels naar de directie Wijkaanpak en Leefbaarheid.| {{#if: |

Bronnen

|}} |}}

{{#if: Bij raadsbesluit van 18 december 1984 werd de dienst Educatie en Welzijn per 1 januari 1985 aangewezen als tak van dienst, ofwel een administratief zelfstandig lichaam. De dienst kwam grotendeels voort uit de oude secretarieafdelingen Onderwijs, Maatschappelijk Welzijn en Culturele Zaken en de Nijmeegse Sportstichting.

Educatie en Welzijn maakte samen met Sociale Zaken deel uit van wat de ‘zachte sector’ werd genoemd – de tegenhanger van de ‘harde sector’ waaronder diensten als Economische Zaken, Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting vielen.

De dienst telde in 1985 454 formatieplaatsen, in 1996 458. Daarvan waren 88 plaatsen in 1985 ingevuld binnen het gemeentelijk apparaat (159 in 1996), ongeveer 325 bij het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs (265 in 1996) en de rest bij gelieerde diensten, zoals Gemeentemuseum 'Commanderie van St. Jan' en het Centrum voor Beroepsoriëntatie en Beroepsbeoefening (CBB). Wettelijk ontstond begin jaren 1990 de mogelijkheid het openbaar onderwijs op afstand te plaatsen en over te dragen aan een stichting voor openbaar onderwijs. Daardoor stonden de openbare scholen niet langer rechtstreeks onder het gezag van het gemeentebestuur. Ook de gebouwen werden aan het verzelfstandigde openbaar onderwijs overgedragen.

Per 1 januari 1999 onderging de gemeente Nijmegen opnieuw een ingrijpende reorganisatie, waarin de diensten plaatsmaakten voor een kleiner aantal directies. De organisatie werd hierdoor platter. De taken van Educatie en Welzijn gingen grotendeels over naar de directie Inwoners en deels naar de directie Wijkaanpak en Leefbaarheid.|

Verantwoording

{{#if: Hylke Roodenburg|Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg.|}} {{#if:2018|(2018)|}}

|}}


{{#if: 1.1 Bestuursinstellingen| |}} {{#if: Diensten en bedrijven| |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}} {{#if: | [[Categorie:]] |}}

{{#if:1189| |}}