header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken - Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken - Nijmegen
Andere naam (namen):
  • DISK Nijmegen

Bestaansperiode: 1973 - 2001
Rechtsvorm: Stichting
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Geschiedenis

In 1973 is de DISK ontstaan door samenvoeging van het Bedrijfsapostolaat en het protestant-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB).
stichting DISK-Nijmegen is voortgekomen uit een initiatief van en onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken in Nijmegen en beoogde een vernieuwing en verbreding te zijn van het bedrijfs­apostolaire werk in Nijmegen.
2001 werd de DISK (inmiddels regio Noord-Brabant en Nijmegen) opgeheven.

Taken en activiteiten

De stichting stelde zich ten doel “vanuit het Evangelie zowel de Kerk als de industriële samenleving op te roepen tot daadwerkelijke solidariteit met de mens met name in zijn werksituatie; binnen het geheel van de industriële samenleving de bijbelse notie van gerechtigheid hoorbaar te doen worden en door gerichte aktiviteiten een bijdrage te leveren aan de menswaardigheid in het arbeidsbestel; de kerken en met name haar functionarissen ten dienste van een adequaat pastoraat regelmatig te informeren over de mens en het bedrijf.” Samenwerking met alle betrokken instellingen en organisaties was een belangrijk middel tot verwezenlijking van dit doel.

Organisatie

Het bestuur kende een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden van het bestuur werden op voordracht van het zittende bestuur benoemd door de Raad van Kerken in Nijmegen.
aalmoezeniers in dienst van de DISK werden benoemd door het Bisdom Den Bosch.
1974 werd de Werkgroep DISK-Dukenburg opgericht. In 1979 werd de Adviesraad DISK ingesteld. Rond 1987 werd er een Contactgroep Kerken in het leven geroepen.

Locatie

1973-1976:Nijmegen Van Oldenbarneveldstraat 2

1976-1986:Nijmegen Tweede Oude Heselaan 171

1986-1999:Nijmegen St. Annastraat 15

Bronnen

  • Inleiding bij de plaatsingslijst van het DISK-archief door het
  • Katholiek Documen­tatie­centrum (KDC) te Nijmegen, www.kdc.nl
  • geraadpleegd 2012
  • Regionaal Archief Nijmegen, archief van de Vereniging Dekenaat Nijmegen, inv.nr. 993, oprichtingsakte DISK, 1973

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Rob Meijer. (2012)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden