header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Dienstenbond FNV, afdeling Nijmegen en omstreken

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Dienstenbond FNV, afdeling Nijmegen en omstreken
Andere naam (namen):
  • Dibo FNV, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1982 - 1994
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

De Dienstenbond FNV was een vakbond aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Hij ontstond in 1981 uit een fusie tussen de Dienstenbond NKV en NVV-bond Mercurius. Op 1 januari 1998 fuseerde de bond met de Industriebond FNV, de Vervoersbond FNV en de Voedingsbond FNV tot FNV Bondgenoten

Geschiedenis

Op 25 mei 1982 stemde de bondsraad van de Dienstenbond FNV in met de oprichting van een zelfstandige afdeling Nijmegen. Het gebied van deze afdeling besloeg naast de gemeente Nijmegen, ook die van de omringende gemeenten. Op 21 februari 1994 werd de afdeling samengevoegd met een deel van de afdeling Utrecht (namelijk het gebied rond Tiel) en ontstond de nieuwe afdeling Nijmegen – Rivierenland. Deze verdween eind 1997.

Taken en activiteiten

De bond had als doel op te komen voor de materiële belangen van zijn leden, in zake loon en arbeidsomstandigheden. De afdeling behartigde deze belangen op regionaal niveau.

Organisatie

Het afdelingsbestuur werd jaarlijks verkozen op de algemene ledenvergadering.

Locatie

1982-1994:Nijmegen

Bronnen

  • B. Reinalda, Onze strijd. Beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942, Nijmegen 1981.
  • B. Reinalda, De dienstenbonden. Klein maar strijdbaar, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden