header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Dienstenbond FNV, afdeling West-Gelderland

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Dienstenbond FNV, afdeling West-Gelderland
Andere naam (namen):
  • Dienstenbond FNV, West - Gelderland (Nijmegen - Arnhem)
  • Dienstenbonden FNV, afdeling West-Gelderland

Bestaansperiode: 1979 - 1982
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) en het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), twee vakcentrales, besloten in 1976 een federatie te vormen, die in 1982 werd omgezet in een volledige fusie: de Federatie Nederlandse Vakbeweging. De vakbonden aangesloten bij het NKV en het NVV werden gesommeerd hetzelfde te doen. Daarom gingen in 1979 de Dienstenbond NKV en de NVV-bond Mercurius een federatie aan (Dienstenbonden FNV). In 1981 fuseerden beide bonden en maakte deze federatie plaats voor een nieuwe vakbond (Dienstenbond FNV).

Geschiedenis

In het kader van de federatievorming tussen de Dienstenbond NKV en de NVV-bond Mercurius, werd in 1979 besloten alle kringen en afdelingen van deze bonden tot nieuwe eenheden samen te voegen. Zo ontstond de afdeling West-Gelderland, waar ook Nijmegen onder viel. Nijmegen en omgeving kregen in 1982, nadat de Dienstenbond FNV was opgericht, een eigen afdeling.

Taken en activiteiten

De bond had als doel op te komen voor de materiële belangen van zijn leden, in zake loon en arbeidsomstandigheden. De afdeling behartigde deze belangen op regionaal niveau.

Organisatie

Het afdelingsbestuur werd jaarlijks verkozen op de algemene ledenvergadering.

Locatie

1979-1982:Ede

Bronnen

  • B. Reinalda, Onze strijd. Beknopte, geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942, Nijmegen 1981.
  • B. Reinalda, De dienstenbonden. Klein maar strijdbaar, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden