header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Directie Algemeen Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Directie Algemeen Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • DA

Bestaansperiode: 2006 - 2011
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Per 1 januari 1999 was de gemeente Nijmegen overgestapt op een directiemodel: er kwamen zeven directies, waarmee de organisatie als geheel platter werd dan voorheen. De directie Bestuur en Organisatie ondersteunde het stadsbestuur. Ter verbetering van de organisatie besloot de gemeente tot opsplitsing van de directie per 1 januari 2006.

Geschiedenis

De directie Bestuur en Organisatie werd in drie directies opgesplitst: Concernstaf, Bestuursstaf en Algemeen. In directie Algemeen werden de onderdelen van de voormalige directie Bestuur en Organisatie opgenomen die geen deel uitmaakten van de twee andere directies. Daaronder vielen onder meer de Griffie, de Rekenkamer en Stadscontrol.

Het exacte aantal personeelsleden is niet bekend: in 2009 telde de directie 16 fte, in 2010 17.

Een wereldwijde economische crisis en daaruit voortvloeiende bezuinigingen op landelijk niveau dwongen de gemeente Nijmegen rond 2010 tot een flinke reorganisatie. Deze reorganisatie was ook nodig om de gemeentelijke overheid beter te laten inspringen op landelijke beleidswijzigingen. Per 1 januari 2012 werden de zeven resterende directies opgeheven en kwam er een nieuwe gemeentelijke structuur waarin alle afdelingen onder een vierkoppige directieraad vielen.

Taken en activiteiten

De Griffie ondersteunde de gemeenteraad en de burgemeester als voorzitter van de raad, onder andere in de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. De gemeentesecretaris, de directeur van het ambtenarenapparaat, ondersteunde het college van burgemeester en wethouders. Hij was verantwoordelijk voor de verslaglegging van collegevergaderingen, die de Griffie feitelijk verzorgde. De Rekenkamer nam een onafhankelijke positie binnen de gemeente in en kon op eigen initiatief onderzoeken uitvoeren naar de doelmatigheid van het gemeentelijk beleid. Stadscontrol hield onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering op concernniveau.

Organisatie

Directie Algemeen kreeg een puur administratief karakter. Onder de directie werden geschaard:

  • de Griffie
  • de gemeentesecretaris
  • de Rekenkamer
  • Stadscontrol
  • Bureau Interim-management (BimM)

Locatie

2006-2011:Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Archief van de Directie Bestuur en Organisatie Gemeente Nijmegen, inventarisnummer 1290.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2021)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden