header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Directie Bestuur en Organisatie Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Directie Bestuur en Organisatie Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
 • DBO

Bestaansperiode: 1999 - 2005
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Van 1985 tot en met 1998 was de gemeente Nijmegen opgebouwd volgens het dienstenmodel, waarin alle diensten op hun eigen beleidsterrein verantwoordelijk waren voor zowel het opstellen van beleid als de uitvoering daarvan. De diensten waren echter steeds meer als eilanden gaan functioneren, wat ten koste ging van de beleidsuitvoering en de dienstverlening aan de klant. Ook landelijke ontwikkelingen, zoals de dualisering in de politiek, maakten een aanpassing van de organisatie van de gemeentelijke structuur noodzakelijk.

Per 1 januari 1999 ging de gemeente Nijmegen over op een directiemodel: er kwamen zes directies, waarmee de organisatie als geheel platter werd. Een van de directies was Bestuur en Organisatie.

Geschiedenis

Op 31 december 1999 telde de directie 88 medewerkers. In 2003 waren het er 109, in 2005 nog 97.

Vanaf maart 2002 ondersteunde de Griffie (begonnen met zes medewerkers) de gemeenteraad bij het goed uitvoeren van de rollen in het kader van de dualisering, waarin de taken van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders werden gescheiden.

Eind 2005 werd een concernstaf nieuwe stijl (CNS) neergezet ter verbetering van de organisatie. Hieruit volgde per 1 januari 2006 een splitsing van de directie in drie nieuwe directies: Bestuursstaf, Concernstaf en Algemeen (‘BS’, ‘CS’ en ‘DA’).

Taken en activiteiten

De directie ondersteunde het stadsbestuur (college van burgemeester en wethouders, de raad en de raadscommissies) bij het tot stand komen van besluiten en beleid.

De afdeling Bestuursondersteuning hield zich bezig met:

 • Bestuurlijke-juridische ondersteuning
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie integrale veiligheid
 • Communicatie
 • Internationale ontwikkelingssamenwerking
 • Ombudswerk voor etnische groepen

De afdeling Bedrijfsvoering hield zich bezig met:

 • Bestuurlijke-juridische ondersteuning
 • Communicatie
 • Planning & Control Financiën
 • Treasury (beheer van de financiën)
 • Planning & Control van Personeel & Organisatie
 • Planning & Control van Informatie & Automatisering
 • Coördinatie van concern-bedrijfsvoeringsprocessen
 • Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Organisatie

In de eerste jaren bestond de directie uit een directeur (de gemeentesecretaris; C000) met daaronder twee afdelingen met bureaus:

 • C200: Bestuursondersteuning:

- C200: Bureau Persvoorlichting, Representatie en Secretariaten - C210: Kabinet en Veiligheid - C230: Bureau Ombudswerk Etnische Groepen (BOEG)

 • C300: Bedrijfsvoering

- C320: Electronic Data Processing (EDP) audit - C330: Procescoördinatie - C340: Financiën & Treasury - C350: Personeel, Organisatie & Informatie (POI) - C360: Communicatie - C370: Bureau Centrale Juridische Zaken Verder was er de afdeling Algemeen (C510).

Aan de directie werd in 2002 de Griffie (C100) als afzonderlijk organisatieonderdeel toegevoegd. Deze kreeg haar opdrachten direct van de gemeenteraad. Vanaf eind 2002 was er ook een afdeling Beheer (C500).

In mei 2003 werd de managementstructuur gewijzigd. Naast een interim-directeur werd een Stadscontroller aangesteld voor onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering op concernniveau. Net als het in dat jaar opgerichte Bureau Interim-management (BimM) maakte de Stadscontroller administratief deel uit van de directie.

In 2003-2005 bestonden de volgende afdelingen:

 • C000: Directie DBO
 • C100: Stafafdeling, waaronder het secretariaat, bedrijfsondersteuning en de Stadscontroller
 • C200: Bestuur en Veiligheid (met het collegesecretariaat en kabinet onder Bestuur en openbare orde en integrale veiligheid onder Veiligheid).
 • C300: Communicatie
 • C400: Centrale Juridische Zaken
 • C500: Financiën (‘Cofin’)
 • C600: Personeel, Organisatie & Informatie (POI)
 • C700: Procescoördinatie (‘Proco’ of Bureau Bestuursagenda)
 • C900: Raad, Griffie en Rekenkamer
 • CA00 DAR en Slachthuis

Locatie

1999-2005:Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 locatie in googlemaps

Bronnen

 • Archief van de Bestuursdienst Gemeente Nijmegen, inventarisnummer 574.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2020)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden