header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Directie Brandweer Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Directie Brandweer Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Brandweer Nijmegen

Bestaansperiode: 2004 - 2011
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Van 1985 tot en met 1998 was de gemeente Nijmegen opgebouwd volgens het dienstenmodel, waarin alle diensten op hun eigen beleidsterrein verantwoordelijk waren voor zowel het opstellen van beleid als de uitvoering daarvan. De diensten waren echter steeds meer als eilanden gaan functioneren, wat ten koste ging van de beleidsuitvoering en de dienstverlening aan de klant. Ook landelijke ontwikkelingen maakten een aanpassing van de organisatie van de gemeentelijke structuur noodzakelijk.

Per 1 januari 1999 ging de gemeente Nijmegen over op een directiemodel: er kwamen zes directies, waarmee de organisatie als geheel platter werd.

De dienst Brandweer, die ook personeel en diensten inzette voor de Regionale Brandweer, bleef echter nog een aantal jaren als dienst bestaan. De Regionale Brandweer was per 1 januari 2004 volledig ontvlochten van de dienst Brandweer en ging verder onder de naam Regionale Brandweer Gelderland-Zuid. De Nijmeegse brandweer werd op diezelfde datum de Directie Brandweer.

Geschiedenis

De brandweer was betrokken bij beleidsgebieden waarbij veiligheidsvraagstukken speelden. De organisatie had als strategie om zijn preventieve functie verder te versterken en om de verschillende onderdelen van de zogenoemde veiligheidsketen beter op elkaar af te stemmen. Die vier onderdelen waren achtereenvolgens:

  • Pro-actie: het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid, bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij vergunningverleningen
  • Preventie: het nemen van maatregelen om onveilige situaties te voorkomen, zoals het geven van voorlichting
  • Preparatie: het zich voorbereiden om goed te kunnen reageren op een calamiteit, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en het doen van oefeningen
  • Repressie: het daadwerkelijk bestrijden van calamiteiten

De omvang van het personeel wordt in rapporten meestal uitgedrukt in fulltime-equivalents (fte). In 2009 telde de organisatie 122 fte, in 2011 ruim 131. Het overgrote deel ervan (95 fte in 2011) was ondergebracht bij de afdeling Repressie.

De brandweer had de beschikking over drie brandweerposten: Centrum, West en Noord.

Een wereldwijde economische crisis en daaruit voortvloeiende bezuinigingen op landelijk niveau dwongen de gemeente Nijmegen rond 2010 tot een flinke reorganisatie. Deze reorganisatie was ook nodig om de gemeentelijke overheid beter te laten inspringen op landelijke beleidswijzigingen. Per 1 januari 2012 werden de zeven resterende directies opgeheven en kwam er een nieuwe gemeentelijke structuur waarin alle afdelingen onder een vierkoppige directieraad vielen.

Taken en activiteiten

Brandpreventie, blus- en reddingswerk en rampenbestrijding.

De visie van de brandweer was: in samenwerking met interne en externe partners de fysieke veiligheid handhaven en verbeteren, onveiligheid opheffen en hulp verlenen bij incidenten en calamiteiten op een professionele, integere en servicegerichte wijze.

Organisatie

In 2004 bestond de directie Brandweer uit een directie met staf (Controller, Secretariaat, Financiën, Personeel & Organisatie, ICT en Beleidsondersteuning & Communicatie) en twee afdelingen:

  • Repressie (hieronder vielen de drie brandweerposten)
  • Preventie en Preparatie

In 2007 telde de directie drie afdelingen:

  • Bedrijfsondersteuning
  • Repressie
  • Preventie en Preparatie

Locatie

2004-2011:Nijmegen Professor Bellefroidstraat 11 locatie in googlemaps

2004-2011:Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 23 locatie in googlemaps

2004-2011:Lent Laauwikstraat 3a locatie in googlemaps

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2021)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden