header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Directie Strategie en Projecten Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Directie Strategie en Projecten Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • DSP

Bestaansperiode: 1999 - 2003
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Van 1985 tot en met 1998 was de gemeente Nijmegen opgebouwd volgens het dienstenmodel, waarin alle diensten op hun eigen beleidsterrein verantwoordelijk waren voor zowel het opstellen van beleid als de uitvoering daarvan. De diensten waren echter steeds meer als eilanden gaan functioneren, wat ten koste ging van de beleidsuitvoering en de dienstverlening aan de klant. Ook landelijke ontwikkelingen maakten een aanpassing van de organisatie van de gemeentelijke structuur noodzakelijk.

Per 1 januari 1999 ging de gemeente Nijmegen over op een directiemodel: er kwamen zes directies, waarmee de organisatie als geheel platter werd. Een van de directies was Strategie en Projecten.

Geschiedenis

Strategie en Projecten was met Wijkaanpak en Leefbaarheid (DWL) één van de twee zogenoemde procesdirecties: een directie die stuurde op de totstandkoming en uitvoering van complexe samenhangende programma’s, processen en projecten binnen andere afdelingen van de gemeente. DSP telde in 1999 55 medewerkers, van latere jaren zijn geen werknemersaantallen bekend.

Bij de vaststelling door de gemeenteraad van de nieuwe gemeentelijke organisatiestructuur in juli 1998 was besloten na twee jaar te evalueren of een samenvoeging van DWL en DSP zou renderen. Die evaluatie, medio 2001, concludeerde dat dat het geval was. Op 1 april 2003 stemde het college van burgemeester en wethouders in met de samenvoeging, met terugwerkende kracht per 1 januari 2003, van beide directies tot de directie Wijk en Stad.

Taken en activiteiten

Samen met DWL speelde DSP een belangrijke rol als opdrachtgever, om beleid van de directies Inwoners en Grondgebied te integreren.

De directie richtte zich op stedelijke strategie en projectontwikkeling. Behalve projectontwikkeling en strategische oriëntatie waren het doen van onderzoek ter ondersteuning van het stadsbestuur en het ambtenarenapparaat, en de ontwikkeling van het stadscentrum en van de Waalsprong hoofdtaken.

Organisatie

De directie bestond uit een directeur (S000), Planning en Control (S100) en een directiesecretariaat als stafafdelingen en zes functionele afdelingen:

  • S200: Strategische Oriëntatie
  • S300: Onderzoek en Statistiek (voortgekomen uit de twee onderzoekseenheden van de ‘harde sector’ en de ‘zachte sector’)
  • S400: Procesorganisatie Stadsplan
  • S500: Projectontwikkeling
  • S600: Projectmanagement Stadscentrum
  • S700: Projectmanagement Waalsprong

Projectmanagement Stadscentrum bestond in 2002 niet meer.

Locatie

1999-2003:Nijmegen Stationsplein 13 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Archief van de Bestuursdienst Gemeente Nijmegen, inventarisnummer 574.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2020)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden