header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen
Andere naam (namen):
  • DWL

Bestaansperiode: 1999 - 2003
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Van 1985 tot en met 1998 was de gemeente Nijmegen opgebouwd volgens het dienstenmodel, waarin alle diensten op hun eigen beleidsterrein verantwoordelijk waren voor zowel het opstellen van beleid als de uitvoering daarvan. De diensten waren echter steeds meer als eilanden gaan functioneren, wat ten koste ging van de beleidsuitvoering en de dienstverlening aan de klant. Ook landelijke ontwikkelingen maakten een aanpassing van de organisatie van de gemeentelijke structuur noodzakelijk.

Per 1 januari 1999 ging de gemeente Nijmegen over op een directiemodel: er kwamen zes directies, waarmee de organisatie als geheel platter werd. Een van de directies was Wijkaanpak en Leefbaarheid (DWL).

Geschiedenis

Wijkaanpak en Leefbaarheid was met Strategie en Projecten (DSP) één van de twee zogenoemde procesdirecties: een directie die stuurde op de totstandkoming en uitvoering van complexe samenhangende programma’s, processen en projecten binnen andere afdelingen van de gemeente. Met een vast personeelsbestand van 26 medewerkers in 1999 was DWL de kleinste directie. Eind 2002 waren er 30 medewerkers.

Per stadsdeel had DWL een manager en een assistent. Er waren vanaf 2001 zes wijkposten: in Oud West, Waterkwartier, Willemskwartier en Goffertwijken, Hatert, Zellersacker (Lindenholt) en in Neerbosch-Oost.

Bij de vaststelling door de gemeenteraad van de nieuwe gemeentelijke organisatiestructuur in juli 1998 was besloten na twee jaar te evalueren of een samenvoeging van DWL en DSP zou renderen. Die evaluatie, medio 2001, concludeerde dat dat het geval was. Op 1 april 2003 stemde het college van burgemeester en wethouders in met de samenvoeging, met terugwerkende kracht per 1 januari 2003, van beide directies tot de directie Wijk en Stad.

Taken en activiteiten

Samen met DSP speelde DWL een belangrijke rol als opdrachtgever, om beleid van de directies Inwoners en Grondgebied te integreren. DWL hield zich vooral bezig met het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en het voorkomen en bestrijden van kwaliteitsverlies.

De directie coördineerde de aanpak van problemen in de wijken waar dat het hardste nodig was. Ook coördineerde de directie de inzet op de volgende onderdelen van het gemeentelijk beleid: Grotestedenbeleid, Stedelijke Vernieuwing, Integrale Veiligheid en Multiculturele Samenleving. Voor elk terrein zorgde een procesmanager voor een jaarlijks uitvoeringsplan, waarbij de gemeenteraad besloot over de uit te voeren projecten.

Organisatie

De organisatie bestond uit een directie (W000), de stafafdelingen Bedrijfsvoering (W100) en Beleidscoördinatie (W200) en de volgende lijnafdelingen:

  • W300: Stadsdeelmanagement
  • W400: Procesmanagement (Grotestedenbeleid, Stedelijke Vernieuwing, Integrale Veiligheid en Multiculturele Samenleving)
  • W500: Bijzondere Opdrachten (in 2001 Projectmanagement geheten)

Er waren vier stadsdeelmanagers: voor Dukenburg en Lindenholt, voor West, voor Centrum en Oost, en voor Midden en Zuid.

Locatie

1999-2003:Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 locatie in googlemaps

Bronnen

  • Archief van de Bestuursdienst Gemeente Nijmegen, inventarisnummer 574.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Hylke Roodenburg. (2020)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden