header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Druk en Papier FNV, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Druk en Papier FNV, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1979 - 1997
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Op 1 januari 1982 fuseerden de Grafische Bond NKV en de Algemene Nederlandse Grafische Bond (ANGB) tot Druk en Papier FNV. Deze fusie verliep parallel met de fusie van de vakcentrales Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) en Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) tot de nieuwe vakcentrale Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Overigens waren de lokale afdelingen van de Grafische Bond NKV en de ANGB aangemoedigd al voor 1982 tot de oprichting van 'afdelingsfederaties' over te gaan, waardoor de fusie zich op lokaal niveau slechts een formaliteit was. Op 1 januari 1998 fuseerde Druk en Papier FNV met de FNV Kunstenbond tot FNV Kunsten Informatie en Media (FNV KIEM).

Geschiedenis

Op 30 november 1979 verenigden de Nijmeegse afdelingen van de ANGB en de Grafische Bond NKV zich tot een afdelingsfederatie, die op 1 januari 1982 werd omgezet in een afdeling van Druk en Papier FNV. Op 1 januari 1998 maakte deze plaats voor een afdeling van FNV KIEM.

Taken en activiteiten

Druk en Papier FNV was een vakbond en had als taak op te komen voor de materiële belangen, in zake loon en arbeidsomstandigheden, van zijn leden, werknemers in de grafische sector. De afdeling Nijmegen behartigde deze belangen op lokaal niveau.

Organisatie

Het bestuur, samengesteld uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enige algemene bestuursleden, werd jaarlijks verkozen tijdens de ledenvergadering, waarvoor alle leden van de bond werkzaam in Nijmegen waren uitgenodigd.

Locatie

1978-1997:Nijmegen

Bronnen

  • M. Alofs, 100 jaar grafische vakbeweging in Nijmegen, Nijmegen 1991.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers en Robert Spanings. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden