header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Economische Raad

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Economische Raad
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1938 - 1941
Rechtsvorm: Overheid
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1936 bracht de Commissie voor de Bestudering van het Vraagstuk betreffende de Instelling van Contactcommissies (tussen Gemeentebestuur, Middenstand en Bedrijfsleven) Nijmegen een rapport uit aan de gemeenteraad, waarin zij adviseerde zogenoemde contactcommissies in te stellen. In deze commissies konden belangengroepen en vertegenwoordigers van de gemeente met elkaar van gedachten wisselen over problemen die in de stad speelden. De eerste van zulke commissies ontstonden in 1937. Een op te richten Economische Raad zou de verbindende schakel vormen tussen de contactcommissies en de gemeentelijke bestuursorganen. Het plan om de grootindustrie hier in te betrekken mislukte, aangezien overleggen met de Kamer van Koophandel en Fabrieken over deelname op niets uitliepen. Daardoor liep de instelling van de Economische Raad vertraging op.

Geschiedenis

Op 21 maart 1938 werd de Economische Raad geïnstalleerd. De vergaderingen vonden plaats in het stadhuis. Ter sprake kwamen onderwerpen als winkelsluitingstijden, het vrijgeven van delen van straten voor de vestiging van winkels, het wijzigen van waterleidingtarieven en de verschaffing van extra vuilnisemmers. Van slechts vier vergaderingen in de periode maart 1938-november 1939 zijn de notulen bewaard, het is onbekend of er meer vergaderingen hebben plaatsgevonden. Op 19 september 1941 deelde burgemeester Steinweg de secretaris mede dat de Economische Raad zijn werkzaamheden moest laten rusten per 28 september. Dit op grond van een door de bezetter opgestelde verordening.

Taken en activiteiten

De raad was bedoeld als verbinding tussen de verschillende contactcommissies en de gemeentelijke bestuursorganen. Doel was ‘een duurzame inschakeling van de maatschappelijke groepen bij het regelen en het besturen van de huishouding der gemeente’. Al dan niet op verzoek konden contactcommissies advies uitbrengen aan de Economische Raad, die op haar beurt advies kon uitbrengen aan de gemeenteraad en/of aan Burgemeester en Wethouders.

Organisatie

De raad telde negen leden (onder wie de secretaris) en vijf adviserende leden onder voorzitterschap van de wethouder. De leden waren afgevaardigd uit vier contactcommissies: Winkelbedrijf en Kleinindustrie, Verbruikers, Woningbouw en Stadsontwikkeling en ten slotte Vreemdelingenverkeer. Alle afgevaardigden hadden een plaatsvervanger.

Locatie

1938-1941:Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Lisette Kuijper en Hylke Roodenburg. (2010 en 2018)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden