Erepenning

Uit Het Digitale Huis
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: deze website is momenteel onder constructie. Helaas zullen hierdoor niet alle pagina's naar behoren functioneren. Onze excuses voor het ongemak!

De Erepenning wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan diegenen die zich tegenover de gemeente of gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

Daarnaast kan de Erepenning worden verleend aan mensen met een band met Nijmegen die op onder meer cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein internationale of grote nationale erkenning hebben verworven. Toekenning van de Erepenning gebeurt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders. Dit besluit wordt aan de raad meegedeeld.

De onderscheiding bestaat uit de erepenning plus oorkonde en een Gouden Waalbrugspeld als draaginsigne. De onderscheiding wordt verleend door de burgemeester.

Ontvangers van de Erepenning

 • 1959: Majoor Breunese +
 • 1961: H. de Goede +
 • 1964: Ir. R. Verloren van Themaat +
 • 1966: L.G.J. Bol +
 • 1966: Arnold Martens +
 • 1966: Mgr. C. van Dijck +
 • 1968: Ds. R.N. Hefting +
 • 1968: KNBLO
 • 1976: Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, Nijmegen
 • 1976: Nico Grijpink +
 • 1979: Het Gelders Orkest, Arnhem
 • 1981: Dr. J. Brinkhoff +
 • 1987: Maj.b.d. A.J. van Dongen +
 • 1991: Congregatie Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, Maastricht
 • 1993: A.F. Uijen +
 • 1994: VVV Rijk van Nijmegen
 • 1994: Ds. J. Colijn, Nijmegen +
 • 1995: Actief Comité Binnenstad Nijmegen
 • 1996: Mr. J. Steemers, Malden
 • 1999: Mag. Prof. Dr. E.C.F.A. Schillebeeckx +
 • 2005: Kolpingvereniging Nijmegen
 • 2006: Prof.dr. J.H.G.I. Giesbers
 • 2006: J.C.M. van Delft
 • 2007: W.Th.J. Jansen
 • 2008: Mw. M. Goderie
 • 2008: Mw. E.M. Mulder
 • 2008: Mw. A. van Rumpt
 • 2009: Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor
 • 2009: 82nd Airborne Division
 • 2009: Guards Armoured Division
 • 2013: Dhr. F.J.M. Boeijen
 • 2014: Dhr. H.H. ter Balkt +


Naar de startpagina over onderscheidingen