header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Eversfonds

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : Eversfonds
Andere naam (namen):

Bestaansperiode: 1916 - 1965
Rechtsvorm: Gemeente
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

Sigarenfabrikant Christiaan Frederik Evers (1855-1914) liet bij testament een deel van zijn geld na aan de gemeente Nijmegen, op voorwaarde dat de gemeente dit geld zou storten in een nieuw fonds ter ondersteuning van onvermogende en behoeftige inwoners die minstens 60 jaar oud waren, zich onderscheidden door goed gedrag en die weinig of geen sterke drank nuttigden. De gemeenteraad aanvaardde de erfenis op 4 april 1914.

Geschiedenis

Bij raadsbesluit van 12 februari 1916 stichtte de gemeente Nijmegen het Eversfonds. Het college van burgemeester en wethouders kozen de te ondersteunen ouderen uit na voordracht van het RK Armbestuur, de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente en het Burgerlijk Armbestuur. De steun bedroeg aanvankelijk 100 gulden per half jaar. In 1965 werden op grond van de Algemene Bijstandswet instellingen van weldadigheid, waaronder het Eversfonds, opgeheven. Pas negen jaar later zou het fonds met het Van Schaeck Mathonfonds worden gecombineerd tot de Stichting Evers - Van Schaeck Mathonfonds.

Taken en activiteiten

Financiële ondersteuning van behoeftige ouderen vanaf 60 jaar

Organisatie

De gemeenteontvanger beheerde het fonds

Locatie

1916-1965: Nijmegen

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Özden Cosgun. (2021)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden