header wiki – Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

FNV Bouw, afdeling Nijmegen

Uit Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken
Algemene gegevens
Naam : FNV Bouw, afdeling Nijmegen
Andere naam (namen):
  • Bouw- en Houtbonden FNV, afdeling Nijmegen
  • Federatie Bouw- en Houtbonden, afdeling Nijmegen

Bestaansperiode: 1973 - 2015
Rechtsvorm: Vereniging
Voorganger(s):

Opvolger(s):

Hoger orgaan:

Archief
Het archief van deze organisatie is in beheer bij het Regionaal Archief Nijmegen. De toegang met de beschrijving van de stukken is bereikbaar via deze link:
Icoon archief.png
Naar beschrijving archief

Algemene context

In 1973 gingen de Nederlandse katholieke Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid (KBBH) en de Algemene Nederlandse Bond voor Bouw- en Houtnijverheid, meestal aangeduid als de Hout- en Bouwbond NKV en de Bouwbond NVV, een 'lichte' federatie aan onder de naam Federatie Bouwbonden NVV-NKV. Dit betekende dat beide vakbonden zoveel mogelijk met elkaar gingen samenwerken. In 1976, na de oprichting van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), besloten beide bonden een stap verder te gaan en voortaan gezamenlijk op te treden onder de naam Federatie Bouw- en Houtbonden FNV. Op 1 januari 1982 hieven beide bonden zichzelf op en werd de federatie omgezet in een volledige fusie: de Bouw- en Houtbond FNV. Halverwege de jaren negentig besloot het landelijk bestuur dat lokale afdelingen minimaal 250 leden moesten tellen; afdelingen die hieronder zaten werden gevraagd om tot grotere afdelingen te fuseren. Dit proces moest uiterlijk 1 januari 1997 zijn afgerond. In 2000 veranderde de bond zijn naam in FNV Bouw. Op 1 januari 2015 fuseerde de bond met een aantal andere FNV-bonden en met de vakcentrale tot de, ongedeelde, Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Binnen deze organisatie zijn de taken van de bond overgenomen door de sector Bouw.

Geschiedenis

De afdeling werd in 1973 opgericht als federatie van de Nijmeegse afdelingen van de Bouwbond NVV en de Bouw- en Houtbond NKV, die afzonderlijk nog bleven voortbestaan tot 1 januari 1982, toen de de federatie werd omgezet in een volledige fusie van beide afdelingen. Op 1 januari 2015 verdween de afdeling met de bond, al werd zij in feite voortgezet door een plaatselijke sectorafdeling.

Taken en activiteiten

FNV Bouw was een vakbond bestemd voor werknemers werkzaam in de bouw- en houtnijverheid. Zijn taak was opkomen voor de materiële belangen van zijn leden op het gebied van loon en arbeidsomstandigheden. De taak van de afdeling was de behartiging van deze belangen op lokaal niveau.

Organisatie

Alle in de gemeente Nijmegen woonachtige leden van FNV Bouw kozen jaarlijks uit hun midden een afdelingsbestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele algemene bestuursleden. Het bestuur coördineerde acties, handelde dringende kwesties af en bepaalde de agenda van de ledenvergadering.

Locatie

1973-2015:Nijmegen Steenbokstraat 84 locatie in googlemaps

Bronnen

  • H. Righart en J. Ramakers, Steigers weg! Bouw- en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945-1981, Baarn 1982.
  • J. Roes (red.), Katholieke arbeidersbeweging. Studies over KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945, Baarn 1985.
  • M. Alofs, Steen voor steen. Geïllustreerde geschiedenis van de vooroorlogse bouw- en houtbonden in Nijmegen, Nijmegen 1985.

Verantwoording

Inleiding van de toegang op het archief door Andreas Caspers. (2017)KENNISBANK
Verder graven in de historie van stad en omgeving
FACEBOOK
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het Huis
EDUCATIE
Projecten en maatwerk voor het onderwijs
VERHALEN
Verteld verleden